Honduras [svenskt uttal hɔndʉ:ʹras, spanskt uttal ɔnduʹras], stat i Centralamerika; 112 100 km2, 9,9 miljoner invånare

(16 av 104 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Honduras har en lång kuststräcka mot Karibiska havet i norr och en mycket kort kust mot Stilla havet i söder. Större delen

(22 av 151 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Honduras har i norr en lång kuststräcka mot Karibiska havet och i söder en mycket kort kust mot Stilla havet. Större delen av området

(24 av 171 ord)

Klimat

Honduras läge mellan 13° och 16° nordlig bredd medför tropiskt regnskogsklimat.

(11 av 72 ord)

Växtliv

Ca 60 % av landets yta är skogklädd. Ungefär 55 % av skogsarealen utgörs av fuktiga,

(16 av 93 ord)

Djurliv

Bland däggdjur i Honduras kan nämnas puma, jaguar, ozelot, vitnosad näsbjörn (Naʹsua

(12 av 79 ord)

Naturskydd

År 2011 hade Honduras 17 nationalparker, varav två marina. I landet

(11 av 39 ord)

Befolkning

2020 hade landet en genomsnittlig befolkningstäthet av 88 invånare per km2. Tätast befolkade är områdena kring Tegucigalpa i mellersta Honduras och San Pedro Sula i norr; i övrigt är landet glest befolkat.

Inflyttningen från landsbygden till städerna tilltar, och 2019 bodde

(41 av 293 ord)

Språk

Spanska är officiellt språk och modersmål för huvuddelen av befolkningen (97 %).

(12 av 31 ord)

Religion

Mayafolkens religioner bekämpades under kolonialkyrkan, men delar av deras religiösa traditioner överlevde

(12 av 84 ord)

Utbildning

Den statliga undervisningen i Honduras är kostnadsfri och den 6-åriga primärskolan obligatorisk. Sekundärskolan är

(14 av 97 ord)

Sociala förhållanden

Honduras är ett av Latinamerikas fattigaste länder. Inkomstfördelningen är mycket ojämn, cirka 30 procent av befolkningen lever i fattigdom varav mer än hälften av dessa i extrem fattigdom (under 1,25 US dollar/dag).

Undernäring samt avsaknad av

(36 av 249 ord)

Näringsliv

Honduras är ett av de fattigaste länderna i Centralamerika, och ekonomin är beroende av råvaruexporten, främst av kaffe, sockerrör och bananer. Detta gör landets ekonomi mycket

(26 av 180 ord)

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Jordbruket, skogsbruket och fisket sysselsätter knappt 40 procent av arbetsstyrkan trots att endast 18 procent av jorden

(17 av 120 ord)

Mineral

Gruvindustrin är koncentrerad till den största gruvan, El Mochito, i provinsen Santa Bárbara i

(14 av 90 ord)

Industri

Honduras har traditionellt Centralamerikas minsta industrisektor, men under 1990-talet växte det fram område med sammansättningsfabriker, så kallade maquiladoras. I dessa produceras främst enklare klädesvaror

(24 av 167 ord)

Utrikeshandel

Traditionellt består Honduras export av råvaror. Framväxten av sammansättningsfabriker, så kallade maquilas, under 1990-talet förändrade dock

(16 av 111 ord)

Turism och gastronomi

Honduras turism fick ett uppsving under 1990-talet då turistnäringen fick skattelättnader. Uppgången fortsatte fram till statskuppen 2009; 2008 hade landet 1,5 miljoner besökare. 2012 besöktes landet av 895 000 besökare.

Minnesmärkena efter tidigare urfolkskulturer tillhör

(35 av 237 ord)

Kommunikationer

Vägnätet, som totalt omfattar 14 200 km, knyter samman de viktigaste städerna och samhällena. Pan-American

(15 av 95 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Honduras är relativt blygsam (55 tidningsex. per 1 000 invånare, 2000). Av landets

(15 av 95 ord)

Statsskick och politik

(1 av 1 ord)

Statsskick

Honduras konstitution från 1982 fastslår att presidenten har den verkställande makten.

(11 av 65 ord)

Politik

Honduras stod som modell när den nedsättande termen bananrepublik myntades vid 1900-talets början. Begreppet innebar ett land styrt av en liten elit, politiskt godtycke inom rättsskipningen, utbredd korruption och ett totalt beroende av enstaka exportprodukter. De amerikanska bananbolagen United Fruit Co. och Standard Fruit Co. hade ett avgörande politiskt inflytande.

Under en stor del av 1900-talet dominerades politiken av

(59 av 417 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Honduras är i huvudsak kodifierad enligt kontinentaleuropeiskt (först och

(11 av 48 ord)

Mänskliga rättigheter

Sedan den demokratiskt valda presidenten Manuel Zelaya störtades i en militärkupp 2009 (se Historia) har våldet i Honduras eskalerat. Det fattiga landet som under tidigt 2000-tal utsågs av FN till ett av världens mest våldsamma länder uppvisade 2014 en statistik på 65 mord per 100 000 invånare.

Enligt Human Rights Watch är våld

(53 av 366 ord)

Försvar

Försvaret, som intill 1995 byggde på selektiv värnplikt med en första tjänstgöring

(12 av 84 ord)

Litteratur, drama och teater

Juan Ramón Molina, en av den spanskamerikanska modernismens stora poeter kom från Honduras

(13 av 88 ord)

Arkitektur

Honduras territorium ingick i mayariket med dess kultur. Vid gränsen mot Guatemala finns några av de främsta

(17 av 121 ord)

Musik

De konstmusikaliska traditionerna representeras av bland annat militärorkestrar. Ignacio Villanueva Galeano komponerade musik för denna typ av orkester, främst

(19 av 129 ord)

Förhistoria

Centralamerika befolkades av paleoindianska jägare redan 9000 f.Kr. Domesticeringen i Mellanamerika av majs och andra grödor ca 5000 f.Kr. ledde till en snabb

(23 av 158 ord)

Historia

Honduras atlantkust siktades av européer 1502 under Christofer Columbus fjärde och sista resa. Den spanska erövringen av Honduras inleddes på 1520-talet, men ursprungsbefolkningens motstånd fortsatte in på 1600-talet. Honduras regerades från Guatemala under kolonialtiden. Brytningen med Spanien kom i samband med vicekungadömet Nya Spaniens självständighetsförklaring 1821. Honduras blev 1823 en del av den nybildade Centralamerikanska unionen. Våldsamma konflikter ledde till unionens sönderfall på 1830-talet, och Honduras blev självständig stat 1838. Konservativa och liberala politiker stred i fortsättningen om makten över republiken.

(81 av 876 ord)

Medverkande

 • Anders Jönsson
 • Caroline Boussard
 • Germán Perotti
 • Göran Andersson
 • Hernán Horna
 • Jan von Konow
 • Jan-Åke Alvarsson
 • Jessica Christoffersen
 • Johan Schmidt
 • Johanna Broman Åkesson
 • Kjell A. Johansson
 • Lars Magnus Hedin
 • Lennart Weibull
 • Manfred Hofmann
 • Mauricio Rojas
 • Micael Lindholm
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Noel Broadbent
 • Pedro van der Lee
 • Sven Behrens
 • Torsten Husén
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

Litteratur, drama och teater:
O. Acosta, Poesía hondureña de hoy (1971);
N. Bermúdez, Escritores de Honduras (1941).
Historia:
Thomas Anderson, The War of the Dispossessed: Honduras and El Salvador, 1969 (1981);
J.A. Morris, Honduras: Caudillo Politics and Military Rulers (1984);
Tamara Taraciuk, After the Coup: Ongoing Violence, Intimidation, and Impunity in Honduras (2010);
R.L. Woodward jr, Central America (1976).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Honduras. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/honduras