hovdjur, ungulaʹter, sammanfattande namn på de ordningar däggdjur som har hovar eller klövar på fötterna. Hit räknas vanligen de två nu levande ordningarna uddatåiga hovdjur och partåiga hovdjur (se tabell) samt sju utdöda ordningar (se nedan). Valar hör utvecklingshistoriskt också till denna hovdjuren, men de brukar på grund av sitt avvikande utseende och levnadssätt inte räknas dit. Därför är hovdjur inte att betrakta som en systematisk enhet utan snarare som en grupp djur med likartade ekologiska anpassningar. Ordningarna elefantdjur, klippgrävlingar,

(80 av 800 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Utdöda hovdjur

Till hovdjur i vid bemärkelse räknas en rad i dag utdöda ordningar av däggdjur. Utvecklingshistoriskt viktigast bland dessa är ordningen Condylarthra (urhovdjur). Det är en heterogen grupp på fem till sex familjer av primitiva hovdjur kända från paleocena och eocena avlagringar i Nordamerika och Eurasien (ca 65–35 miljoner år gamla). Flera senare ordningar kan ha

(55 av 387 ord)

Medverkande

  • Lars Werdelin
  • Ragnar Hall

Litteraturanvisning

P. Forbes (utgivare), Jordens djur 4 (1984);
B. Hanström (utgivare), Djurens värld 11–14, Däggdjur (1960).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, hovdjur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hovdjur