hund, Caʹnis luʹpus familiaʹris, underart i familjen hunddjur, ibland sedd som

(11 av 67 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Hundens anatomi

Hunden är ursprungligen ett rovdjur som är anpassat att förfölja bytesdjur över långa sträckor i mer eller mindre öppna marker, och sedan döda dem med kraftiga bett. Detta levnadssätt avspeglar sig tydligt i skelettets, tändernas och matsmältningskanalens byggnad. Genom avel har människan visserligen fått fram raser med starkt avvikande utseende för olika användningsområden, men i princip är alla hundar byggda på samma sätt.

image/gif

hund. Hundens anatomi. Skelett och inre organs läge är schematiskt återgivna.

Huvudet är ursprungligen långsträckt med

(80 av 692 ord)

Hundens fortplantning och fodersmältning

Hundar blir könsmogna från ca ett halvt års ålder men anses inte mogna för avel förrän tidigast vid ca ett och ett halvt års ålder. Vanligen löper tikar två gånger om året, och brunsten varar ca tre veckor. Hundar skiljer sig här från sina förfäder vargarna som inte blir könsmogna förrän vid närmare två års ålder och som har endast en brunstperiod om året, vilket också gäller för andra

(69 av 486 ord)

Hundens sjukdomar

Sjukdomar hos hund kan orsakas av bl.a. ärftliga fel, olämplig uppfödning och utfodring, hormonrubbningar, tumörer, infektioner med bakterier eller virus och yttre eller inre parasiter. Hundsjukvården utvecklas snabbt och nya behandlingsmetoder utprovas successivt, vilket innebär att allt fler sjukdomstillstånd kan diagnostiseras och behandlas förebyggande, kirurgiskt eller medicinskt. Nedärvningsmönstret för vissa sjukdomar är känt, varigenom avelsprogram kunnat införas för att minska sjukdomsförekomsten inom vissa

(63 av 446 ord)

Historik

Hunden var det första djuret människan domesticerade, och är numera jordens mest varierade däggdjursart. Analys av DNA från nu levande hundar över hela världen, hundfossil och nu levande vargar har visat att hunden skiljdes från vargen för omkring 40 000 år sedan. För omkring 20 000 år sedan skiljdes förfäderna till dagens östasiatiska hundar från förfäderna till dagens europeiska, afrikanska, centralasiatiska och sydasiatiska hundar. Domesticeringen av hunden bör alltså skett för mellan 20 000 och 40 000 år sedan.

De äldsta

(81 av 548 ord)

Hunden i svensk folklore

De övernaturliga föreställningarna kring hunden har i hög grad bestämts av djurets praktiska användning. En jakthund troddes sålunda bli modigare om den fick äta björngalla och älgmule eller om man blandade hår från en erkänt god jakthund i dess mat. När det gällde spårhundar

(44 av 312 ord)

Medverkande

  • Gösta Winqvist
  • Jan-Öjvind Swahn
  • Josefine Lärn-Nilsson
  • Lena Englund
  • Låtta Skogh
  • Ragnar Hall
  • Renée Willes

Litteraturanvisning

P. Heurgren, Husdjuren i nordisk folktro (1925);
L. Larsson, Ett fångstsamhälle för 7 000 år sedan (1988);
M. Leach, God Had a Dog (1961);
S. Lilja, Dogs in Ancient Greek Poetry (1976);
I.L. Mason, Evolution of Domesticated Animals (1984);
N. Palmborg (utgivare), Svenskt hundlexikon (1966);
M. Sallander m.fl., Hundägarens kokbok (1999);
R. Willes, All världens hundraser (2003).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, hund. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hund