husdjur, djur som lever under människans vård och kontroll och som tillgodoser ekonomiska, sociala, estetiska och andra behov. Oftast menar man med husdjur mer eller

(25 av 178 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Livsmedelsproduktion

När människorna började hålla husdjur fick de kontinuerlig tillgång till animalisk föda utöver det som jakt och fiske kunde ge. De äldsta fynden av livsmedelsproducerande husdjur, får och getter, är från

(31 av 216 ord)

Utbyte av energi och protein m.m. i animalieproduktionen

Att utnyttja växtprodukter omvägen via djur innebär betydande energiförluster. Bäst utbyte uppnås i mjölkproduktionen, ofta en fjärdedel, medan utbytet i ägg- och svinproduktionen kanske är en sjättedel och i köttproduktion där moderdjuret inte belastar produktionen ca en tiondel. I köttproduktion med dikor är utbytet betydligt lägre.

Svagt energiutbyte i

(49 av 346 ord)

Husdjur som energiproducenter


Många olika husdjur har använts som arbetsdjur och används fortfarande för arbete, framför allt i mindre industrialiserade länder. Hästar, nötkreatur, åsnor, kameldjur, elefanter m.fl. utnyttjas för ridning och för att bära bördor samt framför allt för att dra redskap och för varutransporter. Även vattenhjul, kvarnar, tröskverk och andra maskiner kan drivas av djur.

(53 av 376 ord)

Övriga produkter

Hudar och päls var jämte kött de viktigaste produkterna från de tidiga husdjuren; mjölk och dragkraft blev intressant först

(19 av 131 ord)

Vilda djur som husdjur

Indiska elefanter fångas fortfarande som vilda och tämjs till arbete. På samma sätt gjorde man redan för

(17 av 116 ord)

Husdjur i världen

Nötkreatur är i många områden en dominerande grupp husdjur för produktion

(11 av 65 ord)

Husdjur i Sverige

Renen levde ursprungligen vild i Norden och anses jämte gåsen vara vårt enda inhemska husdjur. Alla övriga, inklusive hunden, har införts av människan från andra länder. För 5 000 eller kanske 6 000 år sedan förde folk från söder med sig nötkreatur, får, getter och svin. Ca 2000

(48 av 327 ord)

Djuromsorg

Vår kunskap om hur husdjuren sköttes i äldre tider är begränsad; först från 1700-talet finns mer detaljerade uppgifter. Familjebruket har under århundradena dominerat, och varje

(25 av 176 ord)

Djurskydd

Det finns flera exempel på tidig lagstiftning om djurskydd. I Babylonien var det enligt Hammurabis lag straffbart att utnyttja husdjuren på ett hänsynslöst sätt. Även i den indiska vedakulturen

(29 av 203 ord)

Medverkande

  • Josefine Lärn-Nilsson
  • Stig Holmstedt

Litteraturanvisning

Animal Genetic Resources of USSR, utgiven av FAO ( 1984);
Livestock breeds of China, utgiven av FAO ( 1985);
Djurhållning i ekologiskt lantbruk, utgiven av Jordbruksverket ( 1994);
H. Bergquist, Djur och djurskydd ( 1976);
G. Björnhag m.fl., Husdjur: Ursprung, biologi och avel ( 1989);
H. Hallander, Svenska lantraser ( 1989);
Bengt M.P. Larsson m.fl., Agrarhistoria ( 1997);
J. Lärn-Nilsson, Naturbrukets husdjur 1–2 ( 4:e upplagan 1997–98);
Jan L. Mason ( utgivare), Evolution of Domesticated Animals ( 1984);
Janken Myrdal & S. Sten (utgivare), Svenska husdjur från medeltid till våra dagar ( 1994);
E. Norrman, Svenskarna och deras husdjur ( 1981).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, husdjur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/husdjur