huvudavtal, avtal träffat mellan två eller flera huvudorganisationer på arbetsmarknaden vilket för en omfattande del av denna marknad uppställer enhetliga och för längre tid gällande regler för motstående parters agerande i grundläggande hänseenden, främst i fråga om förhandlingar och stridsåtgärder. Det äldsta huvudavtalet på svensk arbetsmarknad är det som träffades i Saltsjöbaden 1938 mellan Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) och Landsorganisationen (LO); se Saltsjöbadsavtalet. Ett liknande norskt ”hovedavtale” hade tidigare

(68 av 483 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Tore Sigeman

Litteraturanvisning

S. Edlund m.fl. ( utgivare), Saltsjöbadsavtalet 50 år ( 1989);
A. Sölvén & S. Gustafsson, Huvudavtalet mellan Svenska arbetsgivareföreningen och Landsorganisationen ( 4:e upplagan 1966);
Källangivelse
Nationalencyklopedin, huvudavtal. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/huvudavtal