ideologi (av ideo-, se idé, och -logi), ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, kunskapssociologi och idéhistoria. Ofta används i dag ideologi allmänt i betydelsen åskådning, i synnerhet samhällsåskådning. En ideologi i denna mening utgör en någorlunda sammanhängande enhet, vilken innehåller såväl antaganden om verklighetens beskaffenhet som värderingar och handlingsnormer. Att vara anhängare av en ideologi betyder alltså att man accepterar dess verklighetsbeskrivning, delar dess grundläggande värderingar och stöder dess handlingsprogram.

Ideologibegreppets historia är skiftande, ofta dramatisk. Själva

(80 av 842 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Sven-Eric Liedman

Litteraturanvisning

J. Larrain, The Concept of Ideology ( 1979);
S.-E. Liedman & Ingemar Nilsson, Om ideologi och ideologianalys ( 1989);
John B. Thompson, Studies in the Theory of Ideology ( 1984).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, ideologi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ideologi