incest (latin inceʹstus ’otukt’, ’blodskam’, av inceʹstus ’befläckad’, ’oren’, ’otuktig’, av nekande in- och

(14 av 97 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

I Sverige, liksom i de övriga nordiska länderna, var redan de medeltida straffbestämmelserna om blodskam utformade efter kyrkans lära om förbjudna släktskapsled vid ingående av äktenskap. Sexuellt umgänge mellan dem som var

(32 av 222 ord)

Incesttabut – ett universellt mänskligt kulturdrag

Vad som räknas som incest varierar från kultur till kultur, men någon form av incesttabu eller incestförbud, dvs. förbud mot sexuella förhållanden mellan nära släktingar (bror och syster, far och dotter, mor och son), förekommer i alla kulturer. Undantag har dock funnits i mycket begränsade sammanhang, som då de egyptiska faraonerna och inkahärskarna kunde gifta sig med sina systrar för

(60 av 427 ord)

Medverkande

  • Alf Hornborg
  • Ann-Sophie Gleisner
  • Göran Inger
  • Lena Holmqvist

Litteraturanvisning

Lii. Rättshistoria:
Promemoria angående ändringar i strafflagen beträffande straffsatserna för särskilda brott m.m., SOU 1935:68; Sexuella övergrepp: Förslag till ny lydelse av brottsbalkens bestämmelser om sedlighetsbrott avgivet av sexualbrottsutredningen, SOU 1976:9.
Kulturantropologi::
R. Fox, Kinship and Marriage ( 1967);
C. Lévi-Strauss, The Elementary Structures of Kinship (engelsk översättning, 2:a upplagan 1969).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, incest. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/incest