Den indiska arkitekturen är rik och varierad. En mångfald av religiösa

(11 av 52 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Induskulturen

I dag ligger bara några av induskulturens platser i Indien, i

(11 av 32 ord)

Buddhismen

Den äldsta bevarade arkitekturen utgörs av grottor och monolitiska byggnader. Deras utformning visar att de föregåtts av träkonstruktioner. I de första stora buddhistiska predikorummen, caitya, i Bhaja och Pitalkhora från ca 100 f.Kr., liksom i Karle

(36 av 251 ord)

Hinduismen

Ett träd och en gudabild är den vanligaste markeringen av en hinduisk kultplats, och de enklaste och äldsta templen bestod av en ensam cella med portik. Efter hand placerades denna byggnad på en plattform, portiken växte ut till en omgivande kolonnad, och taket kröntes av ett torn; ett tidigt exempel är Durgatemplet i Aihole, från slutet av 400-talet. Också skulpturutsmyckningen blev rikare och täckte snart både enskilda

(67 av 474 ord)

Islam

Bland de muslimska erövrarnas första monument finns Qutb Minar i Delhi, ett nästan 30 m högt torn med kufisk och arabisk skrift från 1200-talet. Lokala stenmästare har arbetat här liksom i moskéerna i Ahmadabad, där man både återanvänt äldre material och

(41 av 290 ord)

Kolonialtiden

En viss påverkan från Indiens olika kulturer kan avläsas i de första europeiska kolonierna. Men efter hand profilerar invandrarna gärna sin egenart i arkitekturen. Fästningsstäder som de portugisiska Daman och

(30 av 211 ord)

Modernismen

Då Indien 1947 fått politisk självständighet sökte man förnyad kontakt med västerlandet. Det första

(14 av 98 ord)

Medverkande

  • Sten Åke Nilsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Arkitektur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/indien/arkitektur