(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Demografi

Indien är världens näst efter Kina folkrikaste land. Skillnaden dem emellan minskar, eftersom folkökningen är betydligt långsammare i Kina. Befolkningsexperter räknar med att Indien senast 2030 ska ha fler invånare än Kina.

Indien har hittills saknat löpande befolkningsregister och de demografiska uppgifterna har samlats in vid de totala folkräkningarna, som genomförts vart tionde år sedan 1901. Folkräkningen 2011 föregicks av en kartläggning av alla bostäder, varefter dessa besöktes av folkräknare (cirka 2,5 miljoner), som samlade in uppgifter om samtliga boende.

(80 av 566 ord)

Etnografi

Genom historien har vågor av invandrande folk bosatt sig på den indiska subkontinenten och gett upphov till den väldiga etniska smältdegel som Indien utgör. Trots vissa signifikanta utseendemässiga skillnader mellan olika folkgrupper ses tidigare försök till rasmässig kategorisering som föga meningsfulla. Däremot är indelningen i skilda språkfamiljer användbar. Den viktigaste gränsen går mellan de indoariska språken, som dominerar i norr, och de dravidiska språken i söder. Språket är av mycket stor betydelse för gruppers och regioners kulturella identitet. Indien är

(80 av 1004 ord)

Medverkande

  • Bengt G. Karlsson
  • Solveig Mårtensson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Befolkning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/indien/befolkning