(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Indien har tre topografiska huvudregioner med helt olika landformstyp och geologisk utvecklingshistoria. Längst i norr höjer sig Himalayas höga bergmassiv och längst i söder bildar den indiska platån den triangelformade halvö som är så dominerande i den allmänna bilden av Indien. Den tredje regionen är det nordindiska slättlandet , en vattenrik och bördig del av Indien, även om den också rymmer områden med öken- och stäppkaraktär.

Huvuddelen av Indiens berggrund ingick i sydkontinenten Gondwana, vilken splittrades upp

(77 av 538 ord)

Klimat

Större delen av Indien har tropiskt klimat med utpräglad regntid och torrtid. Det kallas också monsunklimat, eftersom det är sommar- respektive vintermonsunen som dominerar.

Monsunerna används också som indelningsgrund för de fyra årstiderna.

(33 av 233 ord)

Växt- och djurliv

Indiens djurliv är rikt. Artrikedomen hänger samman med de väsentligt skilda biotoper som finns i landet, med allt från Himalayas berg, via regnskog i Assam, till torrskogar, sumpmarker och ren öken. Härtill kommer det speciella djurlivet på Andamanerna och Nikobarerna samt en mycket artrik marin fauna i och kring de indiska kusternas korallrev (begränsad utbredning), mangroveskogar och omgivande hav.

Sydvästra Indien

Längs Malabarkusten utmed Indiska oceanen i sydvästra Indien förekommer mangrovevegetation samt tropisk regnskog med stort inslag av palmer, bambu,

(80 av 1640 ord)

Naturskydd

Indien har en välutvecklad naturvårdsorganisation, ledd av Department of Environment, Forest

(11 av 35 ord)

Medverkande

  • Magnus Sylvén
  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Natur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/indien/natur