industriella revolutionen, term som avser omvälvningen från agrarsamhälle till industrisamhälle, i första hand i Storbritannien men även industrisamhällets genombrott i andra länder. I uttrycket

(24 av 167 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Förändrad teknik

I centrum för den industriella revolutionen stod ökad användning av stenkol, förändringar inom järnhanteringen samt utvecklingen av ång- och textilmaskiner. Stenkol hade sedan 1500-talet fått ökad betydelse inom både industri och hushåll i trädbristens England. Under 1700-talet utvecklades processer med koks från stenkol som ersättning för träkol i järnframställningen. Därigenom blev regioner med kol-

(54 av 382 ord)

Bakomliggande orsaker och följder

Som orsaker till den accelererade industriella produktionen och tekniska utvecklingen i Storbritannien har framhållits: befolkningstillväxten under 1700-talet; jordbrukets omvandling med ökad produktivitet, vilket ledde

(24 av 169 ord)

Spridning

Den industriella revolutionen är en globalt fortlöpande process som spritts under 1800- och 1900-talen. Samtidigt har formerna förändrats. Under första hälften av 1800-talet spreds industrialiseringen med fabrikssystem och järnvägsbyggande till områden i Europa och Nordamerika som var relativt närbelägna Storbritannien och hade likartade förutsättningar. Under andra hälften av

(48 av 340 ord)

Teoretiska modeller

Diskussionen om spridningen av den industriella revolutionen kom från 1960-talet att i hög grad utgå från Walt W. Rostows begrepp take-off. Inom en generell modell för långsiktig samhällsutveckling utgjorde take-off det

(31 av 215 ord)

Medverkande

  • Lennart Schön

Litteraturanvisning

A. Gerschenkron, Economic Backwardness in Historical Perspective (1979);
S. Pollard, Peaceful Conquest: The Industrialization of Europe, 1760–1970 (1981);
N. Rosenberg & L.E. Burdzell, Jr., Västvärldens väg till välstånd (2:a upplagan 2002);
W.W. Rostow, The stages of Economic Growth (1990);
A. Toynbee, The Industrial Revolution (1957).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, industriella revolutionen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/industriella-revolutionen