inflation (likabetydande engelska inflation, egentligen ’uppblåsning’, av latin inflaʹtio, av iʹnflo

(11 av 70 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inflationens orsaker

Det finns flera typer av inflationsförklaringar. En typ koncentrerar uppmärksamheten på själva pris- och lönesättningen. Det är monopolistiska säljare som håller för höga priser, eller facket som genom sin starka förhandlingsposition kan driva fram för höga löneökningar, kostnadsinflation. En annan typ söker mer djupgående förklaringar till inflationen, som till exempel att det råder för hög efterfrågan i samhällsekonomin, efterfrågeinflation.

Kvantitetsteorin, som går tillbaka åtminstone

(64 av 453 ord)

Inflationens verkningar

Även om inflationen på årsbasis är fullständigt förväntad kan dess nivå påverka ekonomins funktionssätt. Det beror på att en högre inflation erfarenhetsmässigt åtföljs av

(24 av 171 ord)

Inflationsbekämpning

Inflationen kan i princip bekämpas genom att man angriper dess symtom, dess verkningar eller dess orsaker.

Pris- och lönestopp (samt snarlika medel av typ prisförhandlingar etcetera) är ett sätt att bekämpa inflationssymtomen. Den här typen av åtgärder kan i exceptionella fall vara verksamma (till exempel under försörjningskriser)

(47 av 334 ord)

Historiska exempel

Inflationen är ingen ny företeelse. Den har starkt samband med penningsystemet och användes redan under antiken som ett medel att dra in pengar till

(24 av 167 ord)

Medverkande

  • Claes-Henric Siven
Källangivelse
Nationalencyklopedin, inflation. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/inflation