inkontinens (latin incontineʹntia, av nekande in- och contineʹntia ’behärskning’, ’återhållsamhet’), oförmåga

(11 av 16 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Urininkontinens

Ofrivilligt urinläckage är ett mycket vanligt problem, särskilt hos kvinnor. Förekomst och svårighetsgrad ökar med åldern hos båda könen, hos män särskilt markant i de högre åldrarna. Från ungefär 75 års ålder är urininkontinens lika vanlig hos män som hos kvinnor. I de högsta åldrarna är inkontinens ofta förknippad med demens och allmänsjuklighet. Följande olika former av urininkontinens finns.

Ansträngningsinkontinens beror på att ökat tryck i buken vid ansträngning (tunga lyft, hosta, fysisk träning) ger ett tryck på urinblåsan så att

(81 av 719 ord)

Avföringsinkontinens

Detta problem beror i regel på otillräcklig funktion hos ändtarmens slutmuskel, eventuellt också svaghet

(14 av 99 ord)

Medverkande

  • Jörgen Malmquist
Källangivelse
Nationalencyklopedin, inkontinens. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/inkontinens