intelligeʹns (latin intellegeʹntia, av inteʹllego ’förstå’, ’fatta’, ’varsebli’), i dagligt tal detsamma som förstånd, skarpsinne, begåvning eller tankeförmåga. Förslag till definitioner av intelligens har ofta betonat abstrakt tänkande, relationstänkande, lärande, anpassning till nya situationer och effektivt utnyttjande av erfarenhet. Enighet om en definition har dock inte nåtts. Teorier kring mänsklig intelligens har formulerats från många olika utgångspunkter, såsom bl.a. utvecklingspsykologin, neuropsykologin, kognitionspsykologin, artificiell intelligens och socialisationsteorin. Inom forskning och praktisk tillämpning har dock det psykometriska angreppssättet haft störst betydelse.

Inom

(80 av 742 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Jan-Eric Gustafsson

Litteraturanvisning

N. Brody, Intelligence (2:a upplagan 1992);
R.B. Cattell, Intelligence: Its Structure, Growth and Action (1987);
L.J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing (5:e upplagan 1990);
R.J. Sternberg, Applied intelligence (2008).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, intelligens. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/intelligens