internationell domstol, domstol som vanligtvis inrättats genom en internationell överenskommelse mellan stater.

Tvister som uppstår mellan stater kan lösas på olika sätt: genom diplomati och förhandlingar eller

(27 av 192 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Permanenta skiljedomstolen i Haag

Permanenta skiljedomstolen i Haag (PCA) är en av de äldsta internationella institutionerna för att lösa tvister. Den bildades i Haag genom två

(22 av 156 ord)

Internationella domstolen i Haag

Internationella domstolen i Haag är ett av FN:s sex huvudsakliga organ. Domstolen

(12 av 80 ord)

Nürnbergtribunalen

Under krigsåret 1943 etablerades en krigsförbrytarkommission i London, United Nations War Crimes Commission (UNWCC), av de allierade staterna. Den hade till uppgift att samla in material om krigsförbrytelser och krigsförbrytare i områden som ockuperats av Tyskland. Kommissionens resurser var dock otillräckliga för denna uppgift.

(44 av 305 ord)

Tokyotribunalen

En krigsförbrytarprocess mot ledande krigsansvariga japanska politiker och militärer i Tokyo hölls 1946–48, det vill säga efter andra världskriget. Den 16

(21 av 144 ord)

Manilaprocessen

Manilaprocessen genomfördes inför en amerikansk krigsförbrytartribunal i Manila efter de japanska

(11 av 42 ord)

Europeiska unionens domstol

EU-domstolen (egentligen Europeiska unionens domstol) är en regional fast domstol. Den

(11 av 51 ord)

Jugoslavientribunalen

Jugoslavientribunalen, även kallad Tribunalen för krigsförbrytelser i det forna Jugoslavien, inrättades efter de väpnade konflikter som utbröt 1991 till följd av upplösningen av Socialistiska

(24 av 168 ord)

Rwandatribunalen

Tribunalen inrättades av FN:s säkerhetsråd för att ställa enskilda individer till

(11 av 45 ord)

Internationella avvecklingsmekanismen för FN:s brottmålstribunaler

Internationella avvecklingsmekanismen för FN:s brottmålstribunaler (MICT) inrättades av FN:s säkerhetsråd 2010, bland

(12 av 30 ord)

Blandade domstolar

Blandade domstolar (från engelska mixed courts) består av både internationella och nationella domare.

(13 av 89 ord)

Internationella brottmålsdomstolen

Internationella brottmålsdomstolens (ICC) stadgar förhandlades fram på en diplomatkonferens i Rom 1998. ICC började sin verksamhet 1 juli 2002 och

(20 av 138 ord)

FN:s internationella domstol för havsrätt

FN:s internationella domstol för havsrätt upprättades 1982 inom ramen för Förenta Nationernas

(12 av 37 ord)

Europadomstolen

Europadomstolen (egentligen Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna) är ett av

(11 av 54 ord)

Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter

Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter är en regional fast domstol och

(11 av 32 ord)

Afrikanska domstolen för mänskliga och folkliga rättigheter

Afrikanska domstolen för mänskliga och folkliga rättigheter är ett organ inom Afrikanska

(12 av 40 ord)

Medverkande

  • Alexandra Lebedeva
Källangivelse
Nationalencyklopedin, internationell domstol. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/internationell-domstol