internationell finansiering, kapitalanskaffning från andra marknader eller i annan valuta än den inhemska. Till området räknas även kort- och långfristiga placeringar i utländsk valuta, hantering av betalningsströmmar över gräns och valutakonton samt hantering av de risker som förändringar av valutakurser och räntor medför. Genom valutaregleringens avskaffande i Sverige 1989 har möjligheterna för svenska företag och hushåll till utländska upplånings- och placeringsmöjligheter ökat väsentligt.

Den fortsatta framställningen koncentreras till kapitalanskaffningen, men för kapitalplaceringar

(72 av 509 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Jill Elmgren-Warberg

Litteraturanvisning

D. Eiteman m.fl., Multinational Business Finance ( 12:e upplagan 2010).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, internationell finansiering. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/internationell-finansiering