internationell politik, sammanfattande benämning på staters utrikespolitik och ömsesidiga relationer; även

(11 av 55 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Den internationella politiken som studieobjekt

Orden stat och nation har olika innebörd. En stat är en maktorganisation med kontroll över ett visst territorium och dess befolkning. Enligt folkrätten är den en suverän internationell

(28 av 193 ord)

Ämnets rötter och karaktär

I renässansfilosofen Machiavellis ”Fursten” utstakas grunderna för en framgångsrik och hänsynslös maktutövning gentemot yttre och inre rivaler.

(17 av 121 ord)

Nyare forskning

Den moderna forskningen om internationell politik har dock främst haft realismens föreställningar om anarki och statssuveränitet som utgångspunkt. I ”The Twenty Years’ Crisis” (1939) vände sig engelsmannen E.H.

(28 av 193 ord)

Medverkande

  • Magnus Jerneck
Källangivelse
Nationalencyklopedin, internationell politik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/internationell-politik