iʹnternet, världsomspännande datornät bestående av hopkopplade regionala och lokala nät där alla anslutna datorer kommunicerar enligt fastställda regler, kommunikationsprotokollen

(19 av 133 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Användning

Det första och än i dag ett av de mest dominerande användningsområdena för internet är meddelandesändning, främst mejl (engelska e-mail). Ett andra dominerande användningsområde har under de

(27 av 192 ord)

Historik

Internet har sina rötter i det sena 1960-talets ARPANET, som på uppdrag av försvaret byggdes mellan några universitet i USA för att minska datorsystems sårbarhet. Forskarna insåg snart nätets större

(30 av 213 ord)

Internets genombrott och IT-bubblan

De tre beståndsdelar som under 1990-talet ledde till internets definitiva genombrott, både publikt och kommersiellt, var
1) World Wide Web (WWW, 1990),
2) ett gemensamt protokoll och adressystem för samtliga uppkopplade nät,
3) den amerikanska kongressens beslut (1992) att öppna nätet för kommersiellt utnyttjande, samt
4) introduktionen av webbläsare (t.ex. Netscape Navigator från 1994), som har gjort informationen på internet betydligt mer lättillgänglig. Introduktionen av flera tidiga sökmotorer, tille xempel AltaVista och Lycos, ökade tillgängligheten ytterligare.

Mobiltelefonins och internets nästan

(77 av 812 ord)

Internet i Sverige

Även i Sverige har universitet och högskolor varit ledande i införande

(11 av 78 ord)

Hur man når internet

För att kunna nå internet behöver man en dator med datornätanslutning och program för TCP/IP

(15 av 101 ord)

Internets uppbyggnad

Internet är ett nät av nät där all kommunikation sker enligt ett antal fastställda protokoll som bygger på TCP/IP, de-facto-standard för kommunikation mellan datorer av

(25 av 177 ord)

Domännamn

För att underlätta mänsklig hantering av de miljontals adresserna har i internet införts hierarkiska

(14 av 99 ord)

Styrning av internet

Internet utvecklas fristående från styrande myndigheter av Internet Architecture Board (IAB)

(11 av 57 ord)

Internets fortsatta utveckling

Grundidéerna och kommunikationsprotokollen för internets föregångare under 1970-talet har i stort sett tålt att mångfaldigas från

(16 av 111 ord)

Sociala aspekter på internet

Enligt Internetstiftelsen använde 90 % av de svenska medborgarna (16–85 år) internet varje dag 2022. 6 % av befolkningen hade aldrig använt internet, jämfört med 45 % bland de födda på 1920- och 30-talet och 1 % för användare födda på

(41 av 235 ord)

Juridiska aspekter på internet

Internets snabba tillväxt har inneburit att även rättsfrågor som rör nätet har fått allt större betydelse. Det gäller rättsfrågor av alla slag, från sådana som anknyter till mänskliga rättigheter till sådana som gäller tekniska förhållanden. I takt med att användningarna av internet blivit alltfler och alltmer mångsidiga har också juridik från alltfler områden aktualiserats.

Uttryckt på ett annat sätt kan man säga att hela IT-rätten på ett eller annat sätt berör internet. Genom att internet används över landgränser blir dess juridik

(81 av 638 ord)

Medverkande

  • Jan Jörnmark
  • Johan Warell
  • Peter Seipel
  • Yngve Sundblad

Litteraturanvisning

Allmänt:
Pär Lannerö, ”Ett smultronställe för Internetblåbär”, www.skolverket.se/skolnet/smultron;
cyberatlas.internet.com;
www.nua.ie/surveys.
Juridiska aspekter:
M. Edmar m.fl., Internetpublicering: En juridisk vägledning (1999).
Dagstidningar och tidskrifter:
Utredning avseende dagstidningsföretags möjligheter att omstrukturera verksamheten till kompletta mediahus, Presstödsnämnden (2001),
Ulla Carlsson & U. Facht (utgivare), MedieSverige 2001/2002: Statistik och analys (2002);
L. Hedman (utgivare), Pressen på Internet (1998).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, internet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/internet