inuiʹter, eskimåer, numera en samlande benämning på folk som återfinns i det arktiska och subarktiska området från Alaskas västkust och tvärsöver den nordamerikanska kontinenten

(24 av 165 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Näringsliv

Majoriteten av inuiterna lever i området söder om polcirkeln. Deras ekonomi är baserad på jakt och fiske. Näringsfånget har dock fått olika utformning

(23 av 158 ord)

Bebyggelse och samhällsliv

Traditionellt var inuiternas byar relativt små och isolerade. De hyste som regel 10–50 personer, även om lokala variationer gjorde att man på vissa håll kunde finna betydligt större byar, särskilt i de materiellt rikare västra regionerna. Byarna befolkades i allmänhet av en utvidgad familj. Auktoritetsstrukturen inom familjen följde en hierarkisk princip. Utåt, i förhållande till andra byar och familjer, hävdades emellertid en princip som byggde på inbördes jämlikhet mellan dessa sociala enheter. Under

(73 av 513 ord)

Religion

Inuiternas traditionella religion och världsbild uppfattade ting och levande väsen som besjälade (jämför cirkumpolära religioner). Till skillnad från ting ägde djur andedräkt och förmåga att andas, medan människor dessutom ägde namn. Namnen var inte bara etiketter, de var sakrala. Nyfödda fick sina namn efter avlidna anförvanter, vilka därmed tänktes

(49 av 343 ord)

Folklore

Från ingen annan folkgrupp av motsvarande storlek föreligger en så omfattande folkloristisk dokumentation som från inuiterna.

Inuiternas traditioner noterades redan på 1720-talet av Hans Egede. Den viktigaste dokumentationen påbörjade Knud Rasmussen 1905 och den

(34 av 242 ord)

Inuitkulturen i modern tid

I kontakten med västerländsk kultur har inuiterna inte bara berövats sin traditionella livsstil utan också förlorat sin komplexa och med det sociala livet starkt integrerade kosmologi och världsuppfattning.

(28 av 193 ord)

Litteratur

Inuiternas ursprungliga litteratur bestod av muntligt traderade berättelser och sånger. Europeiska missionärer skapade skriftspråk som gjorde det möjligt att nedteckna traditionell litteratur, översätta den till eskimåiska och skapa ny litteratur efter europeiskt mönster.

(33 av 232 ord)

Musik

Inuiternas musik domineras traditionellt av sång, medan instrumenten är få. Viktigast är ramtrumman, som slås an på varierande sätt beroende på vilken region man

(24 av 169 ord)

Konst

Inuiternas konst, som vi känner den från fyndplatser och museisamlingar, har i mycket varit en nyttokonst bestående av utsökt formade och smyckade jaktredskap, husgeråd, verktyg och ceremoniella föremål. Men utgrävningar av boplatser har också lagt i dagen rika traditioner av figurativ skulpturkonst i material som valrossbete, ben och

(48 av 342 ord)

Medverkande

  • Björn Ranung
  • Hugh Beach
  • Inge Kleivan
  • Ingvar Svanberg
  • Jan-Öjvind Swahn
  • Karl-Olof Edström

Litteraturanvisning

V. Alia, Names and Nunavut: Culture and Identity in the Inuit Homeland (2007);
K. Birket-Smith, Eskimoerne (3:e upplagan 1971);
E. Burch, The Eskimos (1988);
H.B. Collins, Prehistoric Art of the Alaskan Eskimo (1929);
D. Damas (utgivare), Handbook of North American Indians (1997);
M. Mauss, Seasonal Variations of the Eskimo (1979);
R. McGrath, Canadian Inuit Literature: The Development of a Tradition (1984);
J. Meldgaard, Eskimo Sculpture (1961);
W. Oswalt, Alaskan Eskimos (1967);
Knud Rasmussen, Grönländska myter och sagor (1926);
Knud Rasmussen, Report of the Fifth Thule Expedition 1921–24 7–9 (1929–31; faksimiluppl. 1976);
H.J. Rink, Eskimoiske Eventyr og Sagn (1866);
A. Smith (utgivare), På tungans tröskel: Arktiska dikter från Grönland, Kanada och Alaska (1984).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, inuiter. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/inuiter