inveʹstmentbolag (av engelska investment ’investering’, ’kapitalplacering’), i skatterättsliga sammanhang i regel investmentföretag, företag vars huvuduppgift är att förvalta värdepapper och annan lös egendom

(23 av 160 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Ekonomisk betydelse

Den skatterättsliga särbehandlingen motiveras av att investmentbolag fullgör viktiga funktioner i samhällsekonomin. På kapitalmarknaden är de av betydelse för att kanalisera hushållssparandet till aktiemarknaden

(24 av 169 ord)

Historik

I investmentbolagens verksamhet har, historiskt sett, två fundamentala affärsidéer konfronterats med varandra. Avvägningen mellan å ena sidan att sprida risker, å andra sidan att kontrollera företag har varierat i olika länder och mellan olika perioder.

Idén att bilda särskilda företag för aktieförvaltning fick sitt genombrott i Storbritannien på 1860- och 1870-talen. Efter ett allvarligt

(54 av 381 ord)

Investmentbolag i Sverige

När det gäller de egentliga investmentbolagens verksamhet har tonvikten i Sverige mindre legat på riskspridning än på företagskontroll och aktivt ägande.

(21 av 150 ord)

Medverkande

  • Håkan Lindgren
Källangivelse
Nationalencyklopedin, investmentbolag. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/investmentbolag