Irakkriget, väpnad konflikt i Irak 2003–11. Irakkriget bestod av två huvudfaser. Den första fasen var ett konventionellt krig som utspelade sig i mars–april 2003 mellan Irak

(26 av 181 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Bakgrund

Kriget blev mycket kontroversiellt redan under förberedelsestadiet. Bakgrunden till kriget var den förändring som amerikansk säkerhetspolitik gått

(17 av 120 ord)

Upptrappning

I början av augusti 2002 hade den amerikanska truppförflyttningen till Mellanösternområdet nått en sådan nivå att den sågs som ett tecken på att ett anfall kunde komma redan före jul. Samtidigt pågick i bland annat USA och Europa en stor debatt om kriget. Förenklat uttryckt var den amerikanska opinionen för en militär aktion mot Irak och den europeiska emot. Antydningarna om att Irak skulle ha varit inblandat i 11 september-attackerna vann föga gehör i den europeiska debatten. I mitten av

(80 av 570 ord)

Invasion och kapitulation

I mitten av mars var det uppenbart att USA och Storbritannien inte kunde räkna med att få stöd för en andra resolution. Efter ett toppmöte mellan USA, Storbritannien och Spanien ställdes ett ultimatum: Iraks översta ledarskikt skulle få 48 timmars respit för att gå i exil eller ta konsekvenserna av en militär attack. Då den irakiska ledningen inte efterkom denna uppmaning inleddes på morgonen 20 mars en attack mot

(69 av 486 ord)

Tiden efter invasionen

Efter det att det konventionella kriget var slut utbröt emellertid en massiv social oro i stora delar av Irak, och stora plundringsvågor med karaktär av allmän anarki drabbade bland annat Bagdad. De amerikanska trupperna, som nu omvandlats till ockupationsmakt, stod relativt handfallna inför detta, och USA fick internationell kritik för att ha misslyckats med planeringen för tiden efter kriget.

Under våren 2003 återvände allt fler irakiska exilpolitiker

(67 av 473 ord)

Ockupation och återuppbyggnadsförsök

Samtidigt blev behovet av en återuppbyggnadsprocess akut, inte minst för att få fart på den irakiska produktionen och exporten av olja och gas. Genom det sätt på vilket kriget utförts blev det problematiskt för USA att få stöd från andra

(40 av 279 ord)

Massförstörelsevapen och kritik mot ockupationen

Parallellt letade en amerikansk kommission efter irakiska massförstörelsevapen, men hittade endast mindre spår av sådana, bland annat i form av smärre mängder otillåtna missiler. Kommissionen skrev i sin slutrapport i oktober 2004 att det med största sannolikhet inte hade funnits några massförstörelsevapen i Irak

(44 av 311 ord)

Upptrappat våld

Det upptrappade våldet ledde till att återuppbyggnaden av landet försenades. Civilbefolkningens lidande, utan vatten och elektricitet, med en skyhög arbetslöshet och med en närmast kollapsad sjukvård, minskade förtroendet för de

(30 av 212 ord)

Stabilisering och reträtt

Under 2007 började en viss stabilisering av läget ske. USA hade sänt ytterligare 30 000 soldater till Irak, och de inhemska styrkorna utökades också. På landsbygden skapades lokala självförsvarsmiliser, avlönade av USA, bland sunniter som tröttnat på al-Qaidas terror. I södra Irak

(42 av 286 ord)

Antal döda

Medan rapporteringen av antalet dödade i koalitionen är ganska exakt så råder det stor osäkerhet kring hur många irakier som dödades i Irakkriget. Flera beräkningar av

(26 av 184 ord)

Irakkriget i backspegeln

Medan Tony Blair 2007 tvingades avgå, till stor del som en följd av Irakkriget, lyckades Bush bli omvald 2004 trots avslöjandena och det urartade läget i Irak. Kritiken mot kriget kom främst att riktas mot hans medarbetare, som misstänktes ha drivit fram invasionen

(43 av 305 ord)

Medverkande

  • Gert Holmertz
  • Mike Winnerstig
  • Per Söderberg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Irakkriget. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/irakkriget