Sedan 1970-talet har oljan varit basen för Irans näringsliv. Drygt 80 procent av landets exportinkomster kommer från oljan.

Under 1970-talet pågick en dramatisk social och ekonomisk förändringsprocess som innefattade bland annat jordreform, industrialisering och viss frigörelse för kvinnorna. Ekonomins tillväxttal var höga och brist på arbetskraft rådde. Denna process gav emellertid upphov till starkt

(54 av 384 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Bortsett från kustlandet vid Kaspiska havet har Iran på grund av klimat

(12 av 85 ord)

Skogsbruk

Cirka 18 miljoner ha (7 procent av landets yta) är täckt

(11 av 44 ord)

Fiske

Fisket är, trots landets långa kust, inte särskilt betydande, men näringen

(11 av 39 ord)

Mineral

Irans oljereserver är bland världens största; de uppskattas 2019 till 9 procent av världens kända tillgångar. Irans oljeproduktion har varierat stort. Den största produktionen inföll under slutet av 1970-talet, strax före revolutionen, då man

(34 av 237 ord)

Energi

Irans rika förekomster av olje- och naturgas tillsammans med statliga elsubventioner

(11 av 55 ord)

Industri

Petrokemisk industri och metallindustri utgör ryggraden i Irans industri. Under 00-talet

(11 av 67 ord)

Utrikeshandel

Råolja och naturgas svarar för merparten av Irans export. Regeringen har

(11 av 64 ord)

Medverkande

  • Hans Holmén
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/iran/näringsliv