(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Tidig medeltid

Först under 600-talet ger de skriftliga källorna god information om det keltiska Irland. Den viktigaste politiska enheten var en lokal folkgrupp, túath, under en kung med militära och sakrala funktioner. Kungen kunde lyda under en regional överkung, som i sin tur erkände en kung över en större landsdel. I historiens gryning fanns fem sådana landsdelar: Ulaid (Ulster), Mide (Meath), Connacht, Mumu (Munster)

(62 av 441 ord)

Från invasion till erövring (1169–1603)

Irland angreps 1169–70 av anglonormander, vilka ursprungligen var hjälptrupper i en inre irisk fejd. De tog snart över initiativet själva och erövrade stora områden, vilket ledde till att Henrik II av England intervenerade (1171–72) och infogade dessa områden i sitt välde. Henrik tog kontroll över viktiga städer och lät erövrarna styra sina

(52 av 371 ord)

1600- och 1700-talen

Irlands historia kom nu att präglas av motståndet mot det engelska väldet. Landet drabbades hårt av kolonisationen och av olika pålagor, och protestanternas förtryck av katolikerna gjorde risken för uppror ännu större. Ledande familjer från Ulster utvandrade i början av 1600-talet till katolska länder. Detta beredde utrymme för en stor bosättning av främst skotska presbyterianer, varefter Ulster alltid haft starka inslag av

(62 av 437 ord)

Unionens första tid

År 1803 gjorde Robert Emmet och United Irishmen ett misslyckat upprorsförsök. Protesterna mot unionen kom därefter att fokuseras på diskrimineringen av katolikerna, vilka utgjorde en majoritet av Irlands befolkning. De hade rösträtt men var ännu utestängda från de viktigaste statliga ämbetena, och endast protestanter fick representera Irland i det brittiska underhuset. År 1823 grundade Daniel O’Connell med stöd från katolska kyrkan en massrörelse kallad Catholic Association, vilken genom hot om inbördeskrig 1829 tvingade den brittiska

(75 av 533 ord)

Home Rule

År 1870 grundade protestanten Isaac Butt Home Government Association, vilken hade självstyre (home rule) som mål. Efter några år övertogs ledningen av Parnell, vars nationalistiska irländska parlamentsparti tidvis innehade vågmästarroll i underhuset. Efter vissa löften om home rule från ledande konservativa politiker lierade han sig med dem och fällde 1885

(50 av 352 ord)

Påskupproret, frihetskriget och inbördeskriget

Redmond och det irländska parlamentspartiet ställde sig lojala med den brittiska krigsinsatsen. Sir Roger Casement och andra IRB-ledare tog däremot kontakt med Tyskland för att få vapen och militär hjälp att upprätta en självständig republik. I april 1916 inleddes det s.k. påskupproret med att poeten Padraic Pearse och 1 600 upprorsmän tog kontroll över centrala Dublin. Efter en veckas hårda strider, vilka krävde 450 dödsoffer och

(66 av 461 ord)

Medverkande

  • Bengt Nilson
  • Dick Harrison
  • Timothy C. Champion
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Historia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/irland-(ön)/historia