Irland var under lång tid främst ett jordbruksland. Under 1960- och 70-talen växte industrisektorn, men 1980-talet innebar en djup ekonomisk kris med hög arbetslöshet. Efter 1980-talets krisår genomgick ekonomin en snabb omvandling, och jordbruket spelar i dag en mer

(39 av 277 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Det irländska jordbruket domineras av mindre familjejordbruk. Många av bönderna försörjer sig delvis med annan sysselsättning. Irland har ett solfattigt,

(20 av 140 ord)

Skogsbruk

Statlig skogsplantering har pågått sedan 1930-talet och har resulterat i en

(11 av 31 ord)

Fiske

Trots att omkringliggande kustvatten är rika på fisk spelar fisket endast

(11 av 37 ord)

Råvarutillgångar

Irland är rikt på råvarutillgångar men sektorn ger bara ett ekonomiskt marginellt bidrag;

(13 av 88 ord)

Energiförbrukning

Irland importerar 90 procent av sitt energibehov, främst olja och gas. Den

(12 av 79 ord)

Industri

Under många år kännetecknades Irlands industrin av småskalighet och lågteknologi med inriktning mot hemmamarknaden. Efter landets inträde

(17 av 118 ord)

Utrikeshandel

Irland har under stor del av efterkrigstiden haft underskott i handelsbalansen,

(11 av 53 ord)

Medverkande

  • Anders Jönsson
  • Jens Möller
  • Johan Warell
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv och ekonomi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/irland/näringsliv-och-ekonomi