islamisk filosofi, filosofi inom den islamiska kulturen, med mer eller mindre

(11 av 15 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källorna

Sin främsta inspiration hämtade den gryende islamiska filosofin, förutom ur den teologiska

(12 av 82 ord)

Uppvaknandet: den östliga filosofin

Översättningarna tillkom främst i den östra delen av väldet, och det blev därför också där som den islamiska filosofin tog sin början. Den omfattade till en början i stort sett allt mänskligt vetande, och filosoferna var ofta praktiskt verksamma – som läkare eller domare.

Den förste betydande islamiske filosofen var al-Kindi (Alkindus). Han levde i Bagdad på 800-talet och tycks

(60 av 428 ord)

Reaktionen

År 1055 tog seljuqerna makten i Bagdad, och därmed inleddes den turkiska hegemonin

(13 av 92 ord)

Den västliga filosofin

I väster hade undertryckandet av filosofin länge varit effektivare än i öster. Intresset ägnades åt andra ämnen, och först på 1100-talet började al-Farabis, Avicennas och al-Ghazalis skrifter bli

(28 av 200 ord)

Utvecklingen i öster: den nya visheten

Som nämnts ovan gjorde sig på 1100-talet en mot nyheter och främmande inflytanden fientlig traditionalism starkt gällande i öster. Medan al-Farabi och Avicenna nådde sitt största inflytande i det västliga området, kom det till en stark reaktion gentemot deras tänkande i öster. Mongolstormen och Bagdads fall 1258 innebar endast den slutliga bekräftelsen på den kulturella nedgången i Västasien, och under mamluksultanerna (1258–1517) erbjöd endast Egypten och Syrien ett hem för mera avancerat tänkande i östern. Flera tänkare från de

(79 av 558 ord)

Medverkande

  • Dick A.R. Haglund
Källangivelse
Nationalencyklopedin, islamisk filosofi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/islamisk-filosofi