(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Stormannaväldet (till 1262)

De äldsta skriftliga källorna, från 1100-talet, uppger att kolonisationen inleddes 874 när Ingólfur Arnarson skall ha slagit sig ner vid det senare Reykjavík. Tiden till 900-talets mitt kallas landnámsöld, kolonisationstiden. Islänningasagorna berättar livfullt och detaljerat om Islands tidiga historia, men de är skrivna långt senare (1200- och 1300-talen),

(48 av 336 ord)

Norsk och engelsk tid (1262–1550)

Slutet på sturlungatidens strider blev att alltinget 1262 underkastade sig Norges kung. Detta bekräftades på lokala ting 1263–64. I gamli sáttmáli (gamla fördraget) lovade kungen att Island skulle få behålla sina egna lagar och att en viss handel skulle upprätthållas, mot att islänningarna

(43 av 304 ord)

Under den danska kronan (1550–1848)

För första gången nådde nu kungamakten effektivt till Island Hirdstyraren, ofta islänning, avlöstes av hövitsmannen, vanligen en dansk amiral, och hans danske fogde på Bessastaðir. Biskoparna tillsattes av kungen, som också drog in klostrens stora jordegendomar. Under biskop Guðbrandur Thorláksson genomfördes reformationens andliga sida målmedvetet med hjälp av tryckeriet på Hólar, bl.a. med bibelöversättningen 1584. Därigenom bevarades isländska som kyrko- och kulturspråk och utträngdes inte av danskan, såsom skedde

(69 av 490 ord)

Mot självständighet (1848–1940)

En nationell rörelse började spira bland isländska studenter i Köpenhamn under 1830-talet. När enväldet föll i Danmark 1848 fanns det här en grupp som också kunde ställa radikala krav på självstyrelse för Island. Obestridd ledare var språkvetaren Jón Sigurðsson, hela livet verksam i Köpenhamn men länge alltingspresident och en outtröttlig inspiratör och agitator för liberala reformer på Island.

En vald, rådgivande församling med det gamla

(65 av 459 ord)

En modern industristat (från 1940)

Sedan Danmark besatts av Tyskland ockuperade britterna Island 10 maj 1940. Regeringen accepterade under protest det brittiska skyddet. År 1941 tog amerikanska trupper över. Island blev en viktig knutpunkt i de allierades trafik över Atlanten. De utländska trupperna gav rikliga arbetstillfällen för islänningar inom service och anläggningsarbete. Fiskexporten till Storbritannien hade gyllene tider. Arbetslösheten försvann, köpkraften ökade och inflationen galopperade. På en rad områden omskapades Island radikalt under andra världskriget. Flygplatser och vägar kom t.ex. att knyta ihop landet som

(80 av 793 ord)

Efter finanskrisen 2008

Den utländska ekonomiska expansionen, útrás (’utfall’), var en källa till nationell stolthet, som dock visade sig grumlig. Den internationella finanskrisen 2008 slog mycket hårt mot den isländska ekonomin, staten tvingades ta över samtliga större banker och såväl utlandsskulden som arbetslösheten växte. Detta blev något av en identitetskris för islänningarna när i stort sett alla utlandsinvesteringar måste avvecklas och Internationella valutafonden dikterade de finansiella villkoren.

Våldsamma demonstrationer riktades mot politikerna

(69 av 486 ord)

Medverkande

  • Harald Gustafsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Historia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/island/historia