(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Island är en ung lavaplatå med inte mindre än 200–300 vulkaner, varav ett 30-tal är aktiva. Ön avviker geologiskt sett radikalt från de närmaste landområdena Grönland, Skottland och Norge. Öns vulkaniska karaktär har sin förklaring i att den är en över havsytan uppstickande del av Atlantiska centralryggen. Anledningen till att det bildats en stor ö här är att ryggen ligger rakt över en hetfläck, vilket resulterat i ett onormalt stort utflöde av magma.

image/jpeg

Island. Den Atlantiska centralryggen

(80 av 736 ord)

Klimat

Islands läge huvudsakligen söder om polcirkeln medför ett fuktigt klimat som gränsar mellan varmtempererat och kalltempererat (se klimat: Jordens klimat). Klimatet mildras av de kringliggande stora havsvidderna och av Nordatlantiska strömmen med dess västliga gren, Irmingerströmmen, vilken stryker nära syd-, väst- och delar av nordkusten. Norrifrån kommer dock en

(49 av 343 ord)

Växt- och djurliv

Islands flora och fauna är relativt ung och artfattig. Invandringen av växter och djur skedde först efter senaste nedisningen och det låga artantalet beror på Islands isolerade och nordliga läge. Arterna är nordvästeuropeiska med få rent arktiska inslag och inga endemiska arter.

Numera är en fjärdedel av Island täckt av vegetation, jämfört med det dubbla vid tiden för de första bosättningarna på Island på 800-talet. De tidiga bosättarna utnyttjade de lågvuxna björkskogarna (då 30 procent av öns yta) som bränsle

(80 av 696 ord)

Naturskydd

Naturskyddet på Island utgörs av landsparker, nationalparker, naturreservat och monument och omfattar ca 15 % av landets yta. Ett 80-tal naturskyddade områden finns på Island (2012).

Nationalparker upprättas

(28 av 187 ord)

Medverkande

  • Johan Warell
  • Magnus Sylvén
  • Sven Behrens
  • Sven-Axel Bengtson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Natur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/island/natur