(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Landets topografi varierar starkt och olika naturregioner kan tydligt urskiljas.

Den centrala landformsregionen är ett kull- och berglandskap som sträcker sig i nord–sydlig riktning mellan kusten och Jordandalen, huvudsakligen inom den av Israel ockuperade Västbanken. De högsta partierna

(38 av 266 ord)

Klimat

Israels läge medför ett utpräglat medelhavsklimat med vinterregn och sommartorka. Årsmedeltemperaturen för landet

(13 av 90 ord)

Växtliv

I landet möts utlöpare från fyra ganska distinkta floraområden, vilket leder till en ovanligt hög artrikedom. Israel har tillsammans med Jordanien ca 2 400 arter kärlväxter, men talet är inte mycket lägre för

(33 av 226 ord)

Djurliv

I landet möts de europeiska, västasiatiska och nordafrikanska faunorna, varför Israel är artrikt, även om mycket av djurlivet har utarmats i takt med

(23 av 159 ord)

Naturskydd

Israel hade 2011 drygt 60 nationalparker, både historiska monument och naturområden.

(11 av 26 ord)

Medverkande

  • Per Lassen
  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Natur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/israel/natur