IT, informationsteknik (engelska information technology), samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation.

Den fortskridande förbättringen i datorernas prestanda tillsammans med kapacitetsökningen i det globala telenätet ledde under 1990-talet till att IT kom att utpekas som en av de viktigaste drivkrafterna för industriella och samhälleliga förändringar. Även beteckningen ICT (engelska information and communication technology) används då man särskilt vill

(64 av 451 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Datapolitik

Diskussionen om förhållandet mellan IT-utvecklingen och samhället startade tidigt. Datapolitik blev ett begrepp under 1970-talet då politiska partier och intresseorganisationer förde fram en rad problem kring datorteknikens användning och formulerade program på detta område. Datapolitiken har handlat såväl om datorteknikens utveckling, spridning och konsekvenser som om frågor kring de uppgifter som behandlas med datorteknik. Genom olika former av stöd till den svenska datorindustrin, upphandling av datorer,

(66 av 471 ord)

IT-debatten

Efter genombrottet 1994 har IT blivit ett nytt nyckelord och ibland slagord som man lika ofta kan möta på affärs- och ledarsidorna som på kultur- och nöjessidorna i en dagstidning. Företrädare för IT-industrin och även politiker och samhällsdebattörer har fortsatt att föra fram framtidsvisioner

(44 av 313 ord)

Medverkande

  • Kent Lindkvist
  • Sten Henriksson

Litteraturanvisning

Datapolitik:
Datadelegationen, Samordnad datapolitik (1982);
H. Glimell, Återerövra datapolitiken! (1989);
K. Lindkvist, Datateknik och politik (1984).
IT-debatten:
Bredband för tillväxt i hela landet, SOU 1999:85; L. Hultkrantz, Bredband för tillväxt (1999);
Infrastruktur för informationssamhället, utgiven av NUTEK (1995);
M. Castells, Informationsåldern bd 1: Nätverkssamhällets framväxt (1999);
L. Ilshammar & O. Larsmo, Net.wars: kampen om nätet (2:a uppl., 1999);
Rapporter från IT-kommissionen (1995–);
G.-M. Holst (utgivare), Teldoks årsbok 2000 (1999).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, IT. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/it