IT, informationsteknik (engelska information technology), samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation.

Den fortskridande förbättringen av datorernas prestanda tillsammans med kapacitetsökningen i det globala telenätet har sedan 1990-talet lett till att IT har pekats ut som en av de viktigaste drivkrafterna för industriella och samhälleliga förändringar. Även beteckningen IKT (informations- och kommunikationsteknologi, engelska ICT) används då man särskilt vill betona telekommunikationens roll.

Datorer möjliggör snabb insamling, lagring och bearbetning av information i form av

(80 av 703 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Datapolitik

Diskussionen om förhållandet mellan IT-utvecklingen och samhället startade tidigt. Datapolitik blev ett begrepp under 1970-talet då politiska partier och intresseorganisationer förde fram en rad problem kring datorteknikens användning och formulerade program på detta område. Datapolitiken har handlat såväl om datorteknikens utveckling, spridning och konsekvenser som om frågor kring de uppgifter som behandlas med datorteknik.

Genom olika former av stöd till den svenska datorindustrin, upphandling av datorer, nationella program, datorutredningar, datorutbildning, lagstiftning och institutioner som bevakar datautvecklingen har statsmakterna sökt påverka

(80 av 814 ord)

IT-debatten

Sedan genombrottet 1994 har IT varit ett nyckelord och ibland ett slagord. Framtidsvisioner om att IT-utvecklingen skulle kunna åstadkomma fundamentala förändringar i samhället har på många sätt förverkligats under 2000- och 2010-talen. IT används för många olika typer av kommunikation, såsom e-post och sociala medier, inom forskning, inom bankväsendet (se internetbank), inom säkerhetsbranschen samt av i stort sett alla större

(60 av 421 ord)

Medverkande

  • Christin Lindholm
  • Kent Lindkvist
  • Sebastian Lihammer
  • Sten Henriksson

Litteraturanvisning

Erik Brynjolfsson & Andrew McAfee, Den andra maskinåldern (2015);
Danielle CitronThe Fight for Privacy: Protecting Dignity, Identity, and Love in the Digital Age (2022);
Samuel GreengardThe Internet of Things (2:a uppl.,2021);
Nick Polson & James ScottAIQ: hur artificiell intelligens fungerar (2018);
Rapporter från IT-kommissionen (1995–2003);
Shoshana Zuboff, Övervakningskapitalismen: vid maktens nya frontlinjer (2021);
Svenskarna och internet, utgiven av Internetstiftelsen (2000–).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, IT. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/it