IT-branschen, informationsteknikbranschen, tillverkning av data- och kommunikationsprodukter, telekommunikationsindustri, datakonsult- och datorserviceverksamhet samt handel med dator- och kommunikationsprodukter. Även etermedieindustrin räknas normalt till IT-branschen. Den moderna

(25 av 177 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Framväxt: 1800-talets internationella ekonomi och storföretagen

IT-branschens framväxt står att finna i 1800-talets första och andra industriella revolutioner. Den första industriella revolutionen ledde till en snabb internationalisering av Storbritanniens ekonomi. Denna var till sin natur kommunikations- och informationsintensiv. Som viktigast bland de nya nätverken framstår järnvägen (efter 1830-talet) och telegrafen (omkring 1845). Även sjöfartstrafiken revolutionerades i grunden under andra hälften av 1800-talet i och med med ångenergins och stålets genombrott.

Den enorma marknadsexpansion som följde på dessa innovationer ledde både till att nya branscher växte fram

(80 av 865 ord)

Tredje industriella revolutionen skapar det moderna informationssamhället

Den tredje industriella revolutionen har karaktären av informationsspridning liknande den som omvandlade världsekonomin under den första revolutionen. Följden har blivit att produktionen i allt mindre grad kommit att ses som central. I stället har distributionen och kunskapen om prisskillnader, nya tekniker och kapitalmarknadsmöjligheter blivit det viktigaste. Resultatet av detta är ”IT-revolutionen”, och till denna har såväl äldre som nya företag anpassat sig.

Omvandlingen startade efter det att USA åter öppnade sig för världsekonomin i slutet av 1940-talet, vilket ledde till

(80 av 576 ord)

Sammansmältning av dator- och kommunikationssektorerna

Dessa båda sektorer av IT-branschen genomlöpte ett flertal industriella genombrott. Beträffande datorsektorn så kom i tur och ordning den första moderna stordatorindustrin (1950- och 60-talen), persondatorns tillväxt (efter 1975) och mjukvaruindustrins genombrott (1970- och 80-talen). Detta snabba händelseförlopp innebar att den från början företagsinriktade tekniken blev tillgänglig för privatkonsumtion i oanad utsträckning.

Vad gäller denna

(55 av 392 ord)

Sverige under de senaste decennierna

Den nya konsultföretagen har växt fram i nischen mellan äldre slutna och nya öppna system. För de redan existerande industri- och handelsföretagen har problemet varit både hur de gamla systemen skulle förändras och hur den nya informationstekniken skulle kunna utnyttjas. Kunskap om de nya användningsområdena har alltså varit det kanske snabbaste tillväxtområdet i

(53 av 376 ord)

Medverkande

  • Jan Jörnmark

Litteraturanvisning

Mats Alvesson(redaktörer), Ledning av kunskapsföretag: Exemplet Enator (1989);
Paul E. Ceruzzi,A History of Modern Computing (1998);
Alfred D. Chandler, A Nation Transformed by Information (2000);
Dan Johansson, The Dynamics of Firm and Industry Growth (2001).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, IT-branschen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/it-branschen