Förskolan del 1: 1968 års Barnstugeutredning, SOU 1972:26;
Förskolan del 2: 1968 års Barnstugeutredning, SOU 1972:27;
Varannan damernas: Slutbetänkande från utredningen om kvinnorepresentation, SOU 1987:19;
Löneskillnader och lönediskriminering: Om kvinnor och män på arbetsmarknaden, SOU 1993:7;
Ty makten är din, SOU 1998:6;
Europe in Figures, utgiven av Eurostat (5:e upplagan 2000);
Kyrkoordning för Svenska kyrkan (2000);
Lönestatistisk årsbok, utgiven av Statistiska centralbyrån (2000);
På tal om kvinnor och män: Lathund om jämställdhet, utgiven av Statistiska centralbyrån (2008);
Regeringens jämställdhetspolitik – inför 2000-talet, utgiven av Regeringskansliet (2000);
Båda blir bäst: Attityden till delad föräldraledighet, utgiven av Riksförsäkringsverket (2000);
G. Ahrne & C. Roman (utgivare), Hemmet, barnen och makten: Förhandlingar om arbete och pengar i familjen (1997);
L. Askland & S.O. Sataøen (utgivare), Hva skal vi med menn?: Om betydningen av menn i pedagogisk arbeid med små barn (1998);
C. Bergqvist (utgivare), Likestilte demokratier?: Kjønn og politikk i Norden (1999);
B. Berner, ”Kvinnor, kunskap och makt i teknikens värld”, Kvinnovetenskaplig tidskrift 1982;
B. Flising, Rekrytering av män till offentlig barnomsorg (1997);
Y. Hirdman, Att lägga livet till rätta (2:a upplagan 2000);
J. Juul Jensen, Menn i daginstitusjoner: Ett europeiskt perspektiv (1998);
J. Lovenduski & P. Norris (utgivare), Gender and Party Politics (1993);
R. Moss Kanter, Men and Women of the Corporation, (2:a upplagan 1993);
A. Phillips, Närvarons politik (2000);
I. Wernersson & R. Lander, Män och kvinnor i barnomsorgen: En analys av könskvotering, yrkesval och arbetstrivsel (1979).
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jämställdhet/litteraturanvisning