Natur:
Ragunda hembygdsförenings årsskrift 1991;
R. Arbman & K. Curry-Lindahl (utgivare), Natur i Jämtland (1948);
Ruben Johansson, ”Skyddsvärda naturområden”, Länsstyrelsen informerar 1981;
Dialekter:
H. Geijer, ”Jämtlands folkmål”, i O. Sjögren (utgivare), Sverige 6 (1924);
E. Jessen, ”Notiser om dialecter i Herjedal og Jemtland”, [Norsk] Historisk tidsskrift 1875;
V. Reinhammar, ”Jamska eller jämtmål?” Jämten: Heimbygdas årsbok 1987;
K.H. Waltman, ”Lidmål. Ny samling”, Svenska landsmål och svenskt folkliv B 39 (1939);
K.H. Waltman, ”Lidmål. Ordspråk och talesätt ... upptecknade i Frostviken”, Svenska landsmål och svenskt folkliv 13:1 (1894);
H. Westin, ”Landsmålsalfabet för Jämtland och Härjedalen”,Svenska landsmål och svenskt folkliv 15:3 (1897);
K.L. Österberg, Ovikens bygdemål i Jämtland (1914).
Ortnamn:
B. Flemström, Jämtländska ortnamn (1972);
B. Flemström, Ortnamn i Jämtland (1983);
B. Flemström Ortnamnen i Jämtlands län (1983);
G. Holm, ”Hur länge har det funnits samer i Jämtland–Härjedalen?”, i J. Sandnes (utgivare), Folk og ressurser i nord (1983);
C. Lindberg, ”De jämtländska sockennamnens ursprung”, Ortnamnssällskapets i Uppsala årskrift 1937;
J. Nordlander, ”Jämtländska ortnamn”, Svenska landsmål och svenskt folkliv 15:2 (1899);
J. Nordlander, ”Jämtländska ortnamn och sägner”, Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift 1909;
Peter Olsson, ”Ortnamnen i Jämtland och Herjeådalen”, Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift 1896–1901;
Peter Olsson, Socknar och sockennamn i Jämtlands län (1901);
Helge Salvesen, Jord i Jemtland (1979);
J. Sandnes, ”Gårdsnavn og bosetning i Jämtland i eldre tid”, Namn och bygd 1982;
I. Wikström, Ortnamn i Östersund (1962).
Arkitektur:
J. Raihle, ”Datering av profana timmerhus från medeltiden i Jämtland och Härjedalen”, Bebyggelsehistorisk tidskrift 1990;
J. Raihle & S. Rentzhog, Hus att vårda. Byggnadskultur i Jämtland och Härjedalen (1975).
Musik:
Nils Andersson & Olof Andersson, Svenska låtar: Jämtland och Härjedalen 1–2 (1927, nytryck 1973).
Folkkultur:
L. Björkquist, Jämtlands folkliga kvinnodräkter (1941);
M. Nodermann, Mästare och möbler: Jämtländska målare, bildhuggare, hantverkare och deras produkter (1990).
Förhistoria:
O. Hemmendorff (utgivare), ”Arkeologi i fjäll, skog och bygd” 1–2, Fornvårdaren 23–24 (1989);
R. Jensen, ”Hällbilder och fångstmiljö”, Svenska Turistföreningens årsskrift 1977;
G. Magnusson, Lågteknisk järnhantering i Jämtlands län (1986);
K.-G. Selinge, ”Fångstgropar”, Fornvårdaren 12 (1974);
K.-G. Selinge, ”Människan i landskapet”, Fornvårdaren 14 (1976).
Historia:
N. Ahnlund m.fl. (utgivare), Jämtlands och Härjedalens historia 1–5 (1948–90).
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jämtland/litteraturanvisning