(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Jämtlands stora öst–västliga utsträckning längst i söder ger en nästan komplett tvärprofil över den svenska berggrundens uppbyggnad från Bottenhavet till norska gränsen.

Den östliga urbergsregionen sträcker sig från landskapets östra gräns till en linje som går från Flåsjön till Storsjöns östra del och vidare söderut. Berggrunden består här

(48 av 339 ord)

Klimat

Östra delen av Jämtland är mest kontinental med kalla vintrar och

(11 av 44 ord)

Växtliv

Den jämtländska växtvärlden visar stora skiftningar beroende på skillnaderna i de klimatiska, topografiska och geologiska faktorerna i olika delar av landskapet.

Urbergsområdets karaktär bestäms till största delen av barrskogen med gran och tall, som upptar mer än hälften av den fasta marken. Lövskog bildad av glasbjörk finns här och där med enstaka inslag av asp, rönn, sälg och vårtbjörk. På fuktigare mark påträffas gråal och

(65 av 460 ord)

Djurliv

På grund av den stora variationen av naturtyper har Jämtland ett rikt djurliv. Alla för Norrlands inland typiska däggdjursarter förekommer. Brunbjörn har en god stam i norra delarna men finns även i övriga Jämtland. Varg fanns kvar

(37 av 260 ord)

Kulturlandskap

Den jämtländska jordbruksbygden är nära knuten till kambrosilurberggrunden med centrum i Storsjöområdet. Utanför detta område förekommer mer omfattande jordbruksområden längs Indalsälven och

(22 av 157 ord)

Medverkande

  • Mats Widgren
  • Olle G. Olsson
  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Naturlandskap och kulturlandskap. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jämtland/naturlandskap-och-kulturlandskap