järnåldern, den period i förhistorisk tid då järn utvanns, bearbetades och

(11 av 71 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terminologi och kronologi

Termen används främst inom europeisk förhistoria, men även för Afrika och Asien. Periodens början och längd varierar starkt i olika delar av världen. I Mindre Asien, Främre Orienten och Egypten inträdde den mellan ca 1400 och

(36 av 251 ord)

Tidig järnålder

Kännedom om järnet kom från Mindre Asien och Främre Orienten, där järnföremål förekom sparsamt redan under slutet av det tredje årtusendet f.Kr. Den upplösning som präglade östra medelhavsområdet 1200–1100 f.Kr., då de mykenska och hettitiska rikena gick under och det egyptiska skakades i sina grundvalar, signalerar järnålderns entré i Europa (jämför sjöfolken). De reella orsakerna till järnets utbredning på kontinenten står dock

(62 av 442 ord)

Kelterna

Efter ca 400 f.Kr. spred sig kelter över stora delar av Europa och utvecklade bl.a. en rik, karakteristisk ornamentik. Deras kultur präglades

(22 av 154 ord)

Utvecklingen i Östeuropa

Hallstattkulturen nådde aldrig Östeuropa, som dock redan ca 800 f.Kr. utvecklat en lokal järnålderskultur (jämför ananjinokulturen). Latènekulturen däremot spreds långt österut och blomstrade

(23 av 160 ord)

Tidig järnålder i Nordeuropa

De ofta förekommande beskrivningarna av de mediterrana och kontinentala järnålderskulturernas praktföremål riskerar att skymma den befolkning som med idogt arbete

(20 av 138 ord)

Järnåldern under romersk kejsartid

I södra Europa avlöstes järnåldern av det romerska väldet, som under ca 300–400 år behärskade större

(16 av 111 ord)

Yngre järnålder

Då de romerska provinserna på kontinenten och i Britannia inte längre gick att upprätthålla på grund av germanernas och andra folks ständiga anfall blev germanerna en politisk och kulturell maktfaktor av första rangen. Till omdaningen bidrog delningen av det romerska

(40 av 280 ord)

Medverkande

  • Berta Stjernquist

Litteraturanvisning

T.C. Champion & J.V.S. Megaw (utgivare), Settlement and Society: Aspects of West European Prehistory in the First Millennium B.C. (1985);
J. Collis, The European Iron Age (1984);
K. Randsborg (utgivare), The Birth of Europe: Archaeology and Social Development in the First Millennium A.D. (1989);
D. Ridgeway & F.R. Ridgeway, Italy before the Romans: The Iron Age, Orientalizing and Etruscan Periods (1979);
P.S. Wells, Culture Contact and Culture Change (1980);
P.S. Wells, Farms, Villages and Cities (1984).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, järnåldern. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/järnåldern