(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Järn hos levande organismer

Järn är ett livsnödvändigt grundämne för nästan alla organismer (möjligen kan vissa mjölksyrabakterier klara sig utan) och ingår i evolutionsmässigt gamla biokemiska system, såsom järn–svavelproteiner och järnporfyriner (t.ex. hem). Trots att järn är det grundämne som jordklotet innehåller mest av och också

(42 av 296 ord)

Järn hos människan

Den totala järnmängden i kroppen hos en vuxen man uppgår till ca 4 g. Av detta fördelas drygt 2,5 g på hemoglobin, 0,15 g på myoglobin och upp till 1 g i s.k. järndepåer. Järnhaltiga enzymer svarar för mindre än 10 mg, och i blodplasma finns 4 mg järn. Järninnehållet hos en nyfödd uppgår normalt till ca 300 mg. Järnförluster, 1–2 mg per dygn, sker framför allt

(62 av 438 ord)

Järnbrist hos människa

Om järnförlusterna är större än normalt eller om järntillförseln är mycket liten förlorar man absolut sett järn varje dag (negativ järnbalans). Detta leder i första hand till att järndepåerna töms (järnbrist, sideropeni). Då sjunker järnhalten i blodplasma, och bildningen av röda blodkroppar bromsas. Resultatet blir blodbrist (järnbristanemi)

(47 av 333 ord)

Järnbrist hos husdjur och växter

Järnbrist hos husdjur förekommer i praktiken framför allt hos smågrisar som föds upp inomhus. Grisar föds med en minimal järnreserv och visar efter två till tre veckor tecken på järnbrist

(30 av 213 ord)

Medverkande

  • Bengt Lundh
  • Birger Granström
  • Josefine Lärn-Nilsson
  • Jörgen Malmquist
  • Lars Olof Björn
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Biologisk roll. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/järn/biologisk-roll