År 2014 omfattade det statligt ägda järnvägsnätet som förvaltas av Trafikverket cirka 13 640 km, varav 11 152 km var elektrifierad järnväg. Hela detta nät har så kallad normal spårvidd om 1 435 mm. Utöver Trafikverkets järnvägsnät kan främst Arlandabanan och Roslagsbanan nämnas, varav Roslagsbanan med sina 65 km är

(50 av 352 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Trafikverkets och Transportstyrelsens ansvar och uppgifter

Trafikverket är infrastrukturhållare av det statligt ägda järnvägsnätet, vilket innebär att verket ansvarar för drift och underhåll av spår, signalsystem, elanläggningar med mera. Trafikverket sköter även trafikledningen

(27 av 191 ord)

Infrastrukturproblem och bristande fordonsunderhåll

Den svenska järnvägen har trots ökade satsningar och anslag har präglats av problem, främst på grund av utsliten infrastruktur som en följd av otillräckligt underhåll. Orsakerna är många, men ett odiskutabelt faktum är att trafiken ökat i väsentligt större omfattning än underhållet av järnvägen (trafikökningen var 44 procent under perioden 1995–2015). Parallellt med denna ökning har avregleringen drivits av de senaste regeringarna oavsett politisk färg, och en

(67 av 473 ord)

Stora nysatsningar på svensk järnväg

Som en följd av politisk vilja att stärka järnvägens ställning på transportmarknaden har ett antal omfattande järnvägsprojekt beslutats, varav flera är avslutade medan andra (2017)

(25 av 175 ord)

Medverkande

  • Christer Engström
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Järnvägen i Sverige. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/järnväg/järnvägen-i-sverige