jaget, ego, tillskrivs i vardagsspråket inte bara själsliga egenskaper (som att

(11 av 38 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Filosofi

I filosofin har man främst koncentrerat sig på jaget som det som innehar de själsliga egenskaperna och förenar dem till ett medvetande. Denna förening innefattar två aspekter: den synkrona, bestående i att ett medvetande i varje ögonblick uppvisar en viss enhetlighet

(41 av 291 ord)

Psykologi

Inom psykologin har jagbegreppet flera olika betydelser. Ett psykodynamiskt synsätt, som delas av flera olika teorier, innebär att behov, motiv, förmågor, vanor m.m. antas bli organiserade i en komplex struktur, jaget, som styr en individs handlingar och

(37 av 260 ord)

Psykoanalys

Inom psykoanalysen har jagbegreppet genomgått flera förändringar. I Freuds ”Entwurf einer Psychologie” (1895) definieras jaget som en neurologisk enhet vars uppgift är att hämma den omedelbara utlösningen av primärprocesserna. Under 1920-talet kom jaget i Freuds andra modell av psyket,

(39 av 276 ord)

Medverkande

  • Anne-Sofie Rosén
  • Ingmar Persson
  • Per Magnus Johansson

Litteraturanvisning

S. Freud, Jaget och detet och tre andra skrifter om jagpsykologins framväxt ( svensk översättning 1986);
D. Parfit, Reasons and Persons ( 1984);
H. Rosing, Den personliga identiteten och livets mening ( 1986).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, jaget. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jaget