(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Japan tar form

Den tidigaste japanska historien finns beskriven i både kinesiska och japanska krönikor. Många av de kinesiska källorna bygger på ”Wei Shu”, ’Boken om Wei’, i sammanställningen ”San Guo Zhi” från 200-talet, en kortfattad, ganska nedsättande beskrivning av ett märkligt folkslag i öst. De japanska källorna däremot, ”Kojiki” från 712 och ”Nihongi” från 720, är detaljerade i sina redogörelser för det tidiga Japan. I både ”Kojiki” och ”Nihongi” beskrivs hur den kejserliga armén erövrar områdena norr om

(76 av 539 ord)

Naraperioden (710–794)

Bruket att byta huvudstad med varje tillträdande kejsare avsågs upphöra när huvudstaden flyttades till den tilltänkta permanenta huvudstaden Nara.

(19 av 133 ord)

Heianperioden (794–1185)

I början av Heianperioden undergrävdes kejsarmaktens möjligheter att genomdriva allmän värnplikt, och regeringens soldater hämtades i stället bland sönerna till civila ämbetsmän. Nya buddhistsekter uppstod under påverkan från Kina, men aktiva buddhister bannlystes från de officiella regeringstjänsterna. Befolkningen runt huvudstaden blev alltmer beroende

(43 av 307 ord)

Kamakuraperioden (1192–1333)

År 1185 möttes de två familjerna Taira och Minamoto och deras anhängare i ett avgörande sjöslag vid Dannoura, där Minamoto segrade. En av Minamotofamiljens generaler, Minamoto Yoritomo (1147–99), tvingade 1192 kejsaren att utnämna honom till Japans förste shogun, eller seiitai-shogun, ’den store generalen som krossar barbarerna’.

(46 av 326 ord)

Muromachiperioden (1338–1573)

Ashikaga Takauji etablerade ett nytt shogunat 1338 med högkvarter vid ”andra gatan” (Nijo) i Kyoto. Ashikagas sonson Yoshimitsu flyttade 1378 detta högkvarter till stadsdelen Muromachi. Denna tidsperiod benämns därför också Muromachiperioden.

Under 1200- och 1300-talen

(35 av 246 ord)

Sönderfallets tid

År 1441 mördades Ashikaga Yoshinori av en hämndlysten vasall. Händelsen splittrade aristokratin i två läger och blev upptakten till ett utdraget inbördeskrig, Oninkriget, som förstörde stora delar av Kyoto med omgivningar under åren 1467–77. Inbördeskriget spreds därefter till övriga delar av landet, och Japan

(44 av 310 ord)

Landet enas

I början av 1500-talet fanns cirka 250 daimyo (länsherrar) i Japan. De flesta hade ringa respekt för shogunatet, och flera av dem hade till och med infört egen tideräkning. Den daimyo som inledde det slutliga enandet av landet var Oda Nobunaga. Under förevändning att återupprätta shogunens auktoritet invaderade hans styrkor Kyoto 1568. År 1573

(54 av 385 ord)

Edoperioden (1603–1867)

Tokugawa Ieyasu antog den gamla titeln seiitai-shogun 1603 och etablerade en ny regering. Japan inträdde nu i en period av relativ politisk stabilitet och socialt lugn som skulle vara i cirka 250 år. Då Tokugawa 1590 erhöll provinsen Kanto som förläning på grund av sina insatser lät han bygga ett slott i Edo, den fiskeby i östra Japan som i modern tid skulle utvecklas till mångmiljonstaden Tokyo. Detta slott blev nu det nya shogunatets högkvarter, och kring slottet byggdes en

(80 av 631 ord)

Isoleringen upphör

Perry krävde att Japan skulle öppnas för internationell handel och återkom 1854 med tungt beväpnade fartyg för att understryka sina krav. Den japanska regeringen gav delvis med sig, och i Kanagawafördraget samma år öppnades några hamnar mot omvärlden. Liknande avtal slöts senare med de övriga kolonialmakterna. Utländska konsuler och beskickningar installerades i Yokohama, där de ibland utsattes för attacker

(59 av 420 ord)

Japansk expansion

Japan uppträdde under senare delen av 1800-talet mycket kraftfullt gentemot sina asiatiska grannar. År 1874 skickades exempelvis en straffexpedition till Taiwan för att arrestera och avrätta dem som bragt flera sjömän från Ryukyuöarna om livet. År 1879 inkorporerades Ryukyuöarna, vars folkrättsliga status hade varit oklar, under starka protester från Kina. År 1894 utbröt krig mellan Kina och Japan, och i ett fredsavtal som slöts 1895 tillerkändes Japan överhöghet över Taiwan. Samtidigt avsade sig Kina sina rättigheter i Korea och gav

(80 av 1286 ord)

Efterkrigstiden

År 1945 ockuperades Japan av USA i de allierades namn. Åren 1945–52 leddes landet av ett militärkommando under general Douglas MacArthur. En krigstribunal dömde flera japanska officerare och politiker till döden för krigsförbrytelser. Shintoreligionen, som hade utnyttjats av staten för politiska syften ända sedan 1868, fråntogs sin privilegierade ställning.

År 1947 fick Japan en ny demokratisk konstitution som fastslog medborgerliga

(60 av 426 ord)

Japan under 2000-talet

Den politiska situationen i Japan efter DPJ:s maktövertagande 2009 var turbulent, med ett flertal skiften på premiärministerposten. Det mesta överskuggades dock av den gigantiska katastrof som drabbade Japan i mars 2011, då en jordbävning utanför landets östra kust genererade en tsunamivåg som med förödande kraft slog in över främst Honshus nordöstra kust.

Förutom omfattande förödelse i kuststäder som Sendai resulterade katastrofen även i flera allvarliga reaktorhaverier vid kärnkraftverket i Fukushima (se Fukushimaolyckan). Tsunamin kostade över 15 000

(77 av 539 ord)

Medverkande

  • Ingemar Ottosson
  • Lars Vargö
  • Marie Söderberg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Historia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/japan/historia