Den japanska bildkonsten kännetecknas från första början av en särpräglad estetik.

(11 av 70 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Förhistorisk tid

Den tidiga förhistoriska perioden (ca 10 000–400 f.Kr.) har fått sitt namn, jomon, efter de typiska repmönster vilka återkommer som dekorer på såväl

(23 av 156 ord)

Tidig historisk tid

Den historiska eran tar sin början under asukaperioden (552–710) i och med att buddhismen introducerades. Samtidigt började man använda det kinesiska skriftspråket. Detta orsakade en radikal förändring av hela samhället. Kalligrafin och buddhismen kom framgent att sätta sin starka prägel också på bildkonsten. När buddhismen allmänt accepterades blev tempelområdena inte bara platser för religiös tillbedjan utan även läro- och konstcentra av stor betydelse. I klostertemplet Horyuji i Nara finns bl.a. två av de bäst bevarade träskulpturerna, långsmala figurer med linjerytmisk

(80 av 581 ord)

Senare historisk tid

Under Kamakuraperioden (1192–1333) introducerades en kinesisk form av buddhism som i Japan kallas zen, vilken genom sin klarsyn och frihet från dogmer passade den härskande krigaradeln och därför fick stor betydelse för konsten.

Periodens skulptur utmärks av en realistisk nakenhet som bokstavligen gick under huden i sin strävan att framhäva det extremt uttrycksfulla med hjälp av figurernas muskler, senor och skelett. Ansiktenas porträttlikhet förstärktes dessutom av kristallögon, rynkor och fåror. Träskulpturen målades eller täcktes med lack och bladguld. Skulptören Kokei

(80 av 639 ord)

Mot modern tid

Under Edoperioden (1603–1867), då Japan isolerade sig från utländska kontakter, uppehölls freden i landet med hårda lagar. Kulturen i form av teater, poesi, bildkonst och arkitektur blomstrade delvis tack vare en framväxande rik borgarklass. Med inspiration från yamatomåleriet och tidens dekorativa skärmmåleri grundade Tawaraya Sotatsu (död 1643) rimpaskolan, inom vilken poesi och skönskrift ofta förenades med ett dekorativt måleri med starka inslag av guld och silver. De stora japanska konstnärerna under denna tid arbetade i många material och tekniker. Hon’ami

(80 av 613 ord)

Medverkande

  • Lars Berglund
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Konst. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/japan/konst