(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Japan utgör en del av bergskedjestråket längs Stilla havets norra och västra kust. De japanska öarnas uppkomst och fysiska karaktär är en följd av deras gränsläge mellan stillahavsplattan och den eurasiska plattan, av vilka den förra rör sig västerut och den senare österut. För Japans del framträder denna tektoniska struktur i form av den 9 810 m djupa Japanska graven samt ett stort antal öar innanför.

(66 av 452 ord)

Klimat

Japan har ett tempererat monsunklimat, vars allmänna egenskaper bestäms dels av landets nord–sydliga utsträckning, dels av dess gränsläge mellan den stora landmassan i väster och oceanen i

(27 av 190 ord)

Växtliv

Kärlväxtfloran är i förhållande till landets yta mycket rik, mer än 4 000 inhemska eller väl naturaliserade arter. Kontrasterna mellan norr och söder är stora. Hokkaido och norra Honshu i norr har i låglandet lövfällande skog

(36 av 245 ord)

Djurliv

Djurlivet är mycket reducerat till följd av årtusenden av biotopförstörelse. Som resenär ser man därför få djur. Ett undantag är japansk makak, världens nordligast förekommande

(25 av 176 ord)

Naturskydd

Ca 14 % av landarealen åtnjuter skydd, fördelat på bl.a. 29 nationalparker

(12 av 37 ord)

Medverkande

  • Per Lassen
  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Natur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/japan/natur