jazz (amerikansk engelska, ett ord av afroamerikanskt ursprung), äldre stavning jass, term lanserad på 1910-talet som benämning på dans- och underhållningsmusik spelad av musiker från New Orleans. På 1920- och 30-talen blev jazzen känd över stora delar av världen inte minst tack vare radio och grammofon.

(46 av 322 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jazzens historia

Eftersom det saknas relevanta inspelningar före 1917 (Original Dixieland Jazz Band), under de år då de spelsätt som kom att kallas ”jazz” utkristalliserades, är jazzens uppkomst höljd i dunkel, historier och myter. I stora drag känner man dock till en bakgrund. Den är delvis gemensam för hela det socio-musikaliska komplex som kallas afroamerikansk musik och som bildades under de århundraden slavsystemet rådde i Nya världen. Vid sidan av inflytanden från musikaliskt rika urbana och rurala musikmiljöer i södra USA och

(80 av 1579 ord)

Medverkande

  • Erik Kjellberg

Litteraturanvisning

L. Dahl, Stormy Weather: The Music and Lives of a Century of Jazzwomen ( 1984);
T. Gioia, The History of Jazz ( 1997);
I. Gitler, Jazz Masters of the Forties ( 2:a upplagan 1984);
M. Gridley, Jazz Styles: History & Analysis ( 13:e upplagan 1988);
Le Roi Jones, Blues People: Negro Music in White America ( 1963);
B. Kernfeld (utgivare), The New Grove Dictionary of Jazz 1–2 ( 1988);
E. Kjellberg, Svensk jazzhistoria ( 1985);
H. Nicolausson, Swedish Jazz Discography ( 1983);
S. Nicholson, Jazz: The Modern Resurgence ( 1990);
L. Porter m.fl., Jazz: From its Origins to the Present ( 1992);
G. Schuller, Early Jazz: Its Roots and Musical Development ( 1968);
G. Schuller, The Swing Era: The Development of Jazz, 1930–1945 ( 1989).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, jazz. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jazz