Jemen [je:ʹ-], Yemen, stat på Arabiska halvöns sydvästspets; 531 000 km2, 29,8 miljoner invånare (2020). Jemen gränsar

(17 av 116 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

I väster är landet bergigt med flera toppar över 3 000 meter över havet. Vid Röda havet breder den torra kustslätten Tihama ut sig. Kustslätten mot Adenviken övergår norrut

(29 av 194 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Jemen är främst i de mellersta delarna ett högland och har en mycket växlande topografi. Bergstoppen Hadur Shuayb strax väster om

(21 av 146 ord)

Klimat

Jemen har ett torrt tropiskt klimat, där höjdvariationerna har ett starkt

(11 av 72 ord)

Växtliv

Jemen ligger i skärningspunkten för tre biogeografiska områden: det palearktiska, det afrikanska och det

(14 av 96 ord)

Djurliv

Faunan är tämligen rik för Arabiska halvön och har flera afrikanska inslag. Det finns 66 arter däggdjur, 143 arter häckande

(20 av 138 ord)

Naturskydd

Landet hade 2010 inga skyddade områden, men ön Zuqur i Röda

(11 av 19 ord)

Befolkning

Jemen hade 2020 en genomsnittlig befolkningstäthet av 56 invånare per km2, men befolkningen är koncentrerad till de större städerna och till de bördiga kustregionerna.

(24 av 177 ord)

Språk

Officiellt språk är högarabiska. Dialektskillnaderna är mycket stora, särskilt i det

(11 av 28 ord)

Religion

En överväldigande majoritet av befolkningen är muslimer. Av den gamla judiska befolkningen finns endast en spillra på ett hundratal personer kvar efter en massiv utvandring till

(26 av 183 ord)

Utbildning

Målen för skolan i Jemen anges i en lag som antogs av parlamentet 1992. Förutom att förse landet med kvalificerad arbetskraft

(21 av 145 ord)

Sociala förhållanden

Jemen är det fattigaste och minst utvecklade landet i Mellanöstern. Det är också ett utpräglat stam- och klansamhälle, där lojaliteten till den

(22 av 152 ord)

Näringsliv

Jemen är det fattigaste landet i Mellanöstern. Hälften av befolkningen lever under fattigdomsstrecket. Stor arbetslöshet och utbredd

(17 av 116 ord)

Jordbruk

Trots landets stora beroende av oljeproduktion är jordbruket fortfarande viktigt för landets ekonomi. Jordarna i de nordvästra landsdelarna hör till de

(21 av 150 ord)

Fiske

Fiskevattnen i Adenviken anses ha en betydande ekonomisk utvecklingspotential. Fisket i

(11 av 38 ord)

Mineral

Olja i kommersiellt exploaterbara mängder upptäcktes i början av 1980-talet, och flera

(12 av 85 ord)

Industri

Tillverkningsindustrin i Jemen är outvecklad. Oljeraffinaderier finns i Aden och Marib.

(11 av 59 ord)

Utrikeshandel

En ökad oljeexport har medfört att landet sedan 1994 oftast haft

(11 av 53 ord)

Kommunikationer

Före revolutionen 1962 var Jemen relativt isolerat från omvärlden. Sedan dess

(11 av 58 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen är begränsad (15 tidningsex. per 1 000 invånare, 2000). Jemen har tre dagliga tidningar, av

(16 av 107 ord)

Statsskick och politik

(1 av 1 ord)

Statsskick

Enligt författningen från 1991 (med ändringar 1994 och 2001) är Jemen en arabisk och islamisk republik, islam är statsreligion och arabiska det officiella språket. Statsöverhuvud

(25 av 172 ord)

Politik

Efter inbördeskriget 1994 bekräftade parlamentet president Ali Abdullah Salehs maktinnehav för en femårsperiod. Han omvaldes 1999 och åter 2006. Många medlemmar av det socialistiska YSP fängslades efter inbördeskriget. Kriget kom att innebära att den demokratiska utvecklingen i landet avstannade.

Pressfriheten kringskars och mänskliga rättigheter sattes på undantag. Missnöjet i det före detta Sydjemen tilltog under 00-talet

(56 av 395 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Jemen grundas i huvudsak på islamisk rätt, sharia, vartill

(11 av 29 ord)

Mänskliga rättigheter

Respekten för mänskliga rättigheter är i Jemen kritiskt låg. Regeringen förmår inte kontrollera vare sig rivaliserande stammar, utbredd laglöshet, etableringen av terroristceller eller den extrema fattigdom som präglar vardagen för invånarna. Motsättningar mellan tidigare stridande under de inbördeskrig som präglat landet (se Historia) är ett landsomfattande problem i form av konflikter och demonstrationer.

Liksom många

(55 av 389 ord)

Försvar

Efter inbördeskriget 1994 skapades ett gemensamt försvar som bygger på selektiv värnplikt med en första tjänstgöring om

(17 av 120 ord)

Litteratur

En mycket gammal tradition med diktare som skriver både på klassisk arabiska

(12 av 80 ord)

Konsthantverk

Konsthantverket i Jemen under islamisk tid präglas av hög juvelerarskicklighet i smycken med

(13 av 92 ord)

Arkitektur

Jemen har en mycket särpräglad och intressant äldre arkitektur med medeltida traditioner, speciellt i huvudstaden Sana och i Shibam i Hadramawt. I

(22 av 153 ord)

Förhistoria

Svårdaterade spår efter paleolitiska jägare har påträffats, liksom klippmålningar. Från slutet av tredje årtusendet f.Kr. härrör

(16 av 111 ord)

Historia

(1 av 1 ord)

Jemen fram till 1800-talet

I grekiska källor från cirka 300 f.Kr. omtalas fyra riken i Sydarabien: Main, Saba, Qataban och Hadramawt. En grundläggande förutsättning för dessa statsbildningar var den lukrativa handeln med rökelse. Omkring 115 f.Kr. etablerade himyarer ett nytt rike kring staden Zafar i Qataban. En romersk expedition till Jemen 24 f.Kr. kan ha bidragit till att rikena Saba, Himyar och Main

(59 av 418 ord)

Nordjemen och Sydjemen

Wahhabiternas erövringar i Arabien och Egyptens expansion i rödahavsområdet på 1830-talet ledde till britternas ockupation av Aden 1839. Efter Suezkanalens öppnande 1869 fick Aden central strategisk betydelse för Storbritannien. Adenområdet styrdes från Brittiska Indien, medan områdena öster om Aden inklusive Hadramawt blev en brittisk intressesfär, reglerad med en rad fördrag med lokala härskare om beskydd, det så kallade Adenprotektoratet. Detta ledde i sin tur till att turkarna återkom till Jemen redan 1849, och 1872 etablerade

(75 av 531 ord)

Det enade Jemen

De två länderna förenades formellt 22 maj 1990. Ali Abdullah Saleh blev president och ledaren för det sydjemenitiska socialistpartiet, Ali Salim al-Bayd (född 1939), vicepresident. År 1993 hölls ordnade och relativt fria val till ett gemensamt parlament, där Salehs parti Allmänna folkkongressen (GPC) fick majoritet och en ny maktfaktor i form av ett konservativt islamiskt parti, Jemenitiska reformalliansen (al-Islah), seglade upp. Motsättningarna mellan socialisterna från södern och maktgrupper i norr kunde inte överbryggas och förvärrades genom den ekonomiska utvecklingen efter

(80 av 590 ord)

Nytt inbördeskrig

Under hösten 2014 intog huthirebellerna huvudstaden Sana. Huthierna krävde att regeringen skulle avgå och att de borttagna subventionerna på bränsle skulle återinföras. Trots försök att gå rebellerna till mötes, bland annat genom att upplösa regeringen och tillsätta ett nytt kabinett bestående av teknokrater, fortsatte huthirebellerna en våldsam offensiv såväl i Sana som söderut i landet. I januari 2015

(58 av 413 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Hellner
 • Arne Anderberg
 • Eva Riad
 • Frans af Schmidt
 • Gert Holmertz
 • Göran Andersson
 • Hans Holmén
 • Ingvar Svanberg
 • Jan Hjärpe
 • Jan Ovesen
 • Jan Retsö
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Karin Ådahl
 • Lennart Weibull
 • Marianne Aringberg-Laanatza
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Ragnar Hall
 • Rickard Lagervall
 • Sanna Trygg
 • Sven Behrens
 • Torsten Husén
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

Historia:
R. Bidwell, The Two Yemens (1983);
W. Daum (utgivare), Yemen: 3000 Years of Art and Civilisation in Arabia Felix (1987);
Paul Dresch, A History of Modern Yemen (2000).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Jemen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jemen