Jordanien, stat i Mellanöstern; 88 950 km2, 10,0 miljoner invånare (2019). Jordanien gränsar i söder till Saudiarabien,

(17 av 116 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Den djupa förkastningssänka i vars botten Jordan, Döda havet och Aravadalen återfinns delar landet i en västlig och en östlig del. Den

(22 av 157 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Jordanien utgör en del av det arabiska platålandet och kan indelas i tre topografiska regioner, Jordansänkan i väster, högländerna öster därom och den ökenartade platån längst i öster.

Jordandalen är av tektoniskt ursprung, bildad genom en gravsänka eller

(38 av 269 ord)

Klimat

Jordanien har ett kontinentalt torrt klimat med viss maritim påverkan, särskilt

(11 av 78 ord)

Växtliv

Jordaniens yta upptas till största delen av öken och halvöken. Vegetation och flora påminner i övrigt om Israels flora, men är

(21 av 149 ord)

Djurliv

Djurlivet domineras av öken- och torrmarksanpassade arter som ökenspringråttor, en rad arter ökenråttor, ökenigelkott (Paraechiʹnus

(15 av 105 ord)

Naturskydd

Jordanien hade 2010 två nationalparker för rekreation och turism, bl.a. Petra,

(11 av 39 ord)

Befolkning

Jordanien hade 2019 en genomsnittlig befolkningstäthet av 112 invånare per km2, men eftersom cirka 90 procent av landets yta består av öken är den geografiska fördelningen mycket ojämn.

(28 av 206 ord)

Språk

Officiellt språk är högarabiska. Dominerande talspråk är olika varieteter av nyarabiska,

(11 av 20 ord)

Religion

Ca 90 % av Jordaniens befolkning är muslimer, därav över 80 % sunniter. Det finns små grupper av shiiter, druser och bahaier. En kristen minoritet på 5–6 % av befolkningen tillhör

(31 av 199 ord)

Utbildning

Utbildningssystemet, som byggts ut kraftigt och decentraliserats under 1980-talet, omfattar tre stadier. Skolplikt råder från 6 till 15 års ålder.

(20 av 141 ord)

Sociala förhållanden

En majoritet av befolkningen är palestinaflyktingar eller barn till dessa. Fortfarande lever några hundra tusen av dem i flyktingläger, upprättade 1948 och 1967.

Sjukvården, som har byggts ut kraftigt,

(29 av 206 ord)

Näringsliv

Jordanien har en ganska liten ekonomi som i hög grad bärs upp av utländskt bistånd. Landet är extremt utlandsberoende med få

(21 av 146 ord)

Jordbruk

Endast 5 procent av Jordaniens yta är lämpad för åkerbruk. Betesmark upptar 7 procent av landets yta. År

(18 av 127 ord)

Mineral

Jordanien är ett mineralfattigt land; dock finns fosfatfyndigheter vid al-Hasa och

(11 av 65 ord)

Industri

Trots bristen på inhemska naturresurseroch en liten hemmamarknad har industrisektorn vuxit mycket sedan 1970-talet

(14 av 93 ord)

Utrikeshandel

Jordanien har ett betydande underskott i handeln med utlandet. Exporten utgörs

(11 av 75 ord)

Turism och gastronomi

Turismens betydelse för Jordaniens ekonomi ökar successivt, men näringen påverkas mycket av de politiska konflikterna i regionen. År 2012 kom 4,2 miljoner turister till Jordanien, främst från närområdet. Landets

(29 av 201 ord)

Kommunikationer

Jordaniens vägnät, som 2010 omfattade 7 900 km, är den viktigaste transportlänken och förbinder

(14 av 89 ord)

Massmedier

I Jordanien finns fyra dagstidningar. De största är ad-Dustur (’Konstitutionen’), med 100 000 ex., och

(15 av 100 ord)

Statsskick och politik

Konflikten med Israel och den stora befolkningsandelen med palestinskt ursprung i Jordanien har påverkat det politiska livet. År 2006 fanns enligt UNRWA över 1,8 miljoner palestinska flyktingar i Jordanien (från kriget 1948) och ytterligare 160 000 palestinier, som flydde till Jordanien i samband med 1967 års arabisk-israeliska krig. De flesta av dessa har i dag jordanskt medborgarskap.

Enligt författningen från 1952 är Jordanien en monarki. Formellt har kungen och parlamentet, vilket består av senaten och representanthuset, den lagstiftande makten. Kungen utser

(81 av 629 ord)

Rättsväsen

Domstolsorganisationen i Jordanien består av småmålsdomstolar, allmänna underrätter, appellationsdomstolar och en

(11 av 68 ord)

Mänskliga rättigheter

Jordanien är ett av de mest politiskt liberala länderna i arabvärlden men det har inte fredat landet från de folkliga demonstrationer som drog över regionen i den

(27 av 188 ord)

Försvar

Försvaret omfattar (2010) 101 000 man värvad trupp, varav armén utgör 88 000 man med 65 000 man i reserv. Armén är

(22 av 133 ord)

Litteratur

Sedan det brittiska mandatet över Jordanien hade upphävts vaknade den nationella kulturen

(12 av 79 ord)

Konst

En tidig islamisk bildkonst och ornamental reliefdekor finns bevarad i de

(11 av 65 ord)

Arkitektur

Under den umayyadiska perioden på 700-talet uppfördes palatsanläggningar i områden som nu är öken öster och sydöst om nuvarande huvudstaden

(20 av 138 ord)

Musik

Den traditionella musiken i Jordanien präglas av det arabisk-islamiska kulturarvet (se

(11 av 53 ord)

Förhistoria

Jordanien har varit bebott åtminstone sedan tidigpaleolitisk tid (Abu Khas) ca 1,2 miljoner år f.Kr. Under mellanpaleolitisk tid (ca 100 000–40 000 f.Kr.) uppstod flera bosättningar i Wadi al-Hasa och i

(31 av 205 ord)

Historia

Under den assyriska dominansen började ett arabiskt nomadfolk, nabatéer, att etablera sig i Edom. Nabatéerna utvecklade successivt ett merkantilt rike, vars inflytande sträckte sig från norra Syrien till Sydarabien. Under hellenismen var Jordanien ett stridsäpple mellan ptoleméer och seleukider, senare mellan seleukiderna och de mackabeiska rebellerna i Palestina. Under denna tid utsträckte nabatéerna sitt välde norrut; från 300-talet f.Kr. var Petra deras huvudstad. Ännu efter den romerske härföraren Pompejus erövring av Syrien och Palestina 63 f.Kr. åtnjöt nabatéerna relativt stor

(80 av 1336 ord)

Medverkande

 • Anders Hammarlund
 • Anders Jönsson
 • Beatrice Zeidler-Blomberg
 • Göran Andersson
 • Hans Holmén
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Karin Ådahl
 • Leif Stenberg
 • Lennart Weibull
 • Magnus Ottosson
 • Michael Bogdan
 • Per Lassen
 • Philip Halldén
 • Pontus Reimers
 • Sune Persson
 • Sven Behrens
 • Tomas Gerholm
 • Tove Janson Borglund
 • Tryggve Kronholm
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

Växt- och djurliv:
B. Nelson, Azraq Desert Oasis (1973);
M. Zohary & N. Feinbrun-Dothan, Flora Palaestina 1–4 (1966–86).
Statsskick och politik:
R. Wilson (utgivare), Politics and Economy in Jordan (1990).
Konst:
R. Ettinghausen & O. Graber, The Art and Architecture of Islam, 650–1250 (1987).
Förhistoria:
D. Homès-Fredericq & H.J. Franken (utgivare), Pottery and Potters – Past and Present: 7000 Years of Ceramic Art in Jordan (1986);
D. Homès-Fredericq & J.B. Hennessy (utgivare), Archaeology of Jordan (1986).
Historia:
S. Al-Khazendar, Jordan and the Palestine Question (1997);
Yoav Alon, The Making of Jordan (2009);
A.H. Hourani, Arabernas historia (1992);
R. Patai, The Kingdom of Jordan (1984);
R. Satloff, From Abdullah to Hussein (1994);
M.C. Wilson, King Abdullah, Britain, and the making of Jordan (1987).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Jordanien. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jordanien