Kärnenergins historia kan anses börja med upptäckten av fissionsprocessen i Berlin 1938 av Otto Hahn, Lise Meitner och Fritz Strassman. På grund av de möjliga militära tillämpningarna mörklades kärnenergiarbetet under andra världskriget. Den första kärnreaktorn startades 1942 av Enrico Fermi och hans medarbetare i Chicago.

(45 av 316 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Utvecklingen i Sverige

I november 1945 tillsattes en kommitté, Atomkommittén, som skulle planlägga forskningsarbetet på kärnenergiområdet. Utgående från dess förslag beslutade riksdagen 1947 att ett till 4/7 statligt företag, AB Atomenergi, skulle bildas. Dess uppgift var att bland annat. anskaffa och renframställa uran. Det skulle också bedriva den övriga verksamhet som var nödvändig för att man skulle kunna bygga först en forskningsreaktor samt senare kärnreaktorer för elproduktion.

Som en följd av detta arbete

(70 av 498 ord)

Medverkande

  • Nils Göran Sjöstrand
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Historik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kärnenergi/historik