könskvotering, jämställdhetspolitisk åtgärd med syfte att genom målinriktad rekrytering av det

(11 av 59 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inom politik

Inom politiken används könskvotering i växande omfång över hela världen men i olika former. Vid lagstiftad kandidatkvotering regleras vallistornas könssammansättning för samtliga politiska partier. Det görs i bland annat Nordmakedonien och Portugal (minimum

(33 av 232 ord)

Inom utbildning och arbetsmarknad

Könskvotering inom utbildningsväsendet är särskilt omdiskuterat. På försök har kvotering använts till fördel för män inom folkskollärarutbildning och inom förskollärarutbildning, till fördel för kvinnor inom bland annat vissa tekniska arbetsmarknadsutbildningar och som villkor för regionalpolitiskt stöd.

Med den växande andel kvinnor som söker sig till högskolan har kvotering till fördel för män införts av bland annat veterinärutbildningen på Sveriges Lantbruksuniversitet

(60 av 428 ord)

Medverkande

  • Drude Dahlerup

Litteraturanvisning

Jämn fördelning av makt och inflytandeSOU 2015:86;
Könsfördelningen i bolagsstyrelser, Ds 2006:11;
Varannan damernas, SOU 1987:19;
D. Dahlerup & L. Freidenvall, Kvotering (2008);
L. Freidenvall, Vägen till Varannan damernas: Om representation, kvotering och kandidaturval i svensk politik 1970–2002 (2006);
Källangivelse
Nationalencyklopedin, könskvotering. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/könskvotering