könsroll, sammanfattande term för socialt och kulturellt betingade skillnader mellan könen vad avser beteende, värderingar, normer, föreställningar, resurser, makt och prestige. Könsrollen är också förknippad med ideologiska föreställningar

(28 av 194 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Bernhard Helander
  • Ulla Björnberg

Litteraturanvisning

E. Dahlström (utgivare), Kvinnors liv och arbete (1962);
E. Dahlström, ”Debatten om kön och familj under svensk efterkrigstid”, i Joan Acker m.fl., Kvinnors och mäns liv och arbete (1992);
R. Dawkins, Den själviska genen (svensk översättning, 2:a upplagan 1992);
D. Kulick (utgivare), Från kön till genus: Kvinnligt och manligt i ett kulturellt perspektiv (1987);
R. Liljeström, Uppväxtvillkor (1992);
M.Z. Rosaldo & L. Lamphere (utgivare), Woman, Culture and Society (1974).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, könsroll. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/könsroll