Kalifoʹrnien, California, förkortat CA, delstat i västra USA, vid Stilla havet;

(11 av 40 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Natur

Natur och klimat i Kalifornien varierar oerhört mycket. Längst i väster finns en smal kustslätt. Öster om denna höjer sig Kustbergen med toppar på över 2 000 m ö.h. Mellan dessa berg och bergskedjan Sierra Nevada ligger Central Valley, vilken

(40 av 269 ord)

Befolkning

Kaliforniens invånarantal tjugofaldigades under 1900-talet; under perioden 1980–90 var folkökningen över 25 procent. Därefter har den sjunkit något och

(19 av 129 ord)

Näringsliv

Ur ekonomisk synvinkel är Kalifornien en av USA:s ledande delstater; BNP är högst bland USA:s delstater och Kalifornien stod 2020 för drygt 13 procent av USA: s totala BNP. 2020 hade delstaten ungefär lika stor

(35 av 244 ord)

Turism och gastronomi

Turister som söker naturupplevelser, rekreation och nöjen kan i Kalifornien välja mellan en mängd attraktiva resmål. Dock är de historiska minnesmärkena begränsade. Av intresse är det 20-tal spanska missionsstationer som efter 1769 anlades från nuvarande mexikanska gränsen och norrut längs kusten till området kring San Francisco och som sammanbands genom den s.k. Kungsvägen (El Camino Real). Den motsvarade ungefär nuvarande Highway 1, vilken anses vara en av de naturskönaste vägarna i

(71 av 501 ord)

Historia

Redan vid mitten av 1500-talet besökte sjöfarare av olika nationaliteter Kalifornien, men först på 1770-talet började spanjorerna kolonisera området. Då anlades bland annat 21 missionsstationer, som startade jordbruk med

(29 av 204 ord)

Medverkande

  • Arne Jakobsson
  • Lars-Erik Åse
  • Leif Eliasson
  • Tove Janson Borglund
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Kalifornien. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kalifornien