kapitaʹl (medeltidslatin capitaʹle, av latin capitaʹlis ’som gäller huvudet’, ’framstående’, ’utmärkt’, av caʹput ’huvud’), ett av nationalekonomins mest mångtydiga och omtvistade begrepp; ursprungligen benämning på finansiell fond som ger avkastning i form av ränta o.d., senare även på produktionsmedel och tillgångar i allmänhet, dvs. allt som har egenskapen att kunna ge avkastning. Klassisk kapitalteori från slutet av 1700-talet behandlade kapital i betydelsen realkapital. Kapitalet sågs som en särskild produktionsfaktor vid

(70 av 494 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Kapitalteori

Kapitalteorin är ett klassiskt område inom ekonomisk teori, som präglats av kontroverser och av att ledande teorier ständigt reviderats; inte minst har frågan om definition och mätning av kapital vållat problem. En central utgångspunkt är emellertid existensen av producerande faktorer i produktionsprocessen; dvs. att man vid sidan av de

(49 av 343 ord)

Konstant och variabelt kapital

Konstant och variabelt kapital definierades av Karl Marx utgående från hans värdeteori. I ”Der Produktionsprozess des Kapitals” i ”Das Kapital” 1 (1867) skriver Marx ”samma beståndsdelar av

(27 av 181 ord)

Medverkande

  • Björn Thalberg
  • Jan Otto Andersson
  • Lars Söderström

Litteraturanvisning

C.J. Bliss, Capital Theory ( 2005).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, kapital. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kapital