kapitalmarknad, samlingsbenämning på aktiemarknad och kreditmarknad. På dessa marknader handlas olika typer

(12 av 81 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Allmän översikt

(1 av 1 ord)

Funktioner

Kapitalmarknaden fyller ett antal fundamentala roller i ett utvecklat samhälle. Dess primära roll är att kanalisera resurser från sparare till låntagare. På så sätt ges privatpersoner möjligheten att fördela sin inkomst över tiden genom att under sin yrkesverksamma tid bygga upp ett sparande,

(43 av 302 ord)

Kapitalmarknadens utveckling

Den moderna kapitalmarknadens framväxt har skett parallellt med det industriella samhällets utveckling. De första fondbörserna bildades på 1700-talet, men en riktigt

(21 av 148 ord)

Reglering och avreglering

För att en kapitalmarknad ska fungera effektivt krävs att handeln är omgärdad av lagar och regler. Det måste t.ex. finnas

(20 av 139 ord)

Internationalisering och specialisering

Traditionellt skiljer man mellan nationella och internationella kapitalmarknader. Aktiebörser samt lokala obligations- och penningmarknader betraktas som nationella, medan euromarknaden betraktas som internationell. Under

(23 av 161 ord)

Aktiemarknaden

På aktiemarknaden handlas andelar i äganderätten till ett företag. Priser på marknaden anges som värdet på en viss andel,

(19 av 135 ord)

Aktiebörser

Offentlig handel med aktier sker nästan uteslutande på speciella aktiebörser. På en aktiebörs sker handeln mellan specialiserade mellanhänder, vilka är medlemmar i den börs där de bedriver sin handel. I Sverige uppträder bl.a. banker som mellanhänder.

(36 av 249 ord)

Derivat

De vanligaste derivaten är köp- och säljoptioner, men även terminer på aktier är föremål för omfattande handel. En stor del av de optioner och terminer som handlas är standardiserade vad avser löptid och lösenkurs. Genom standardiseringen underlättas prissättning och handel, vilket

(41 av 287 ord)

Kreditmarknaden

På kreditmarknaden handlas med räntebärande fordringar. Det är i huvudsak två

(11 av 19 ord)

Diskonteringsinstrument

är löpande skuldebrev med en ursprunglig löptid som oftast är kortare än ett år.

(14 av 95 ord)

Obligationer

är löpande skuldebrev som normalt har en längre ursprunglig löptid än två år. Lånen ger

(15 av 103 ord)

Depositmarknaden

Till kreditmarknaden räknas även depositmarknaden. På depositmarknaden sker inte handeln med publika skuldebrev, utan låneaffärerna görs

(16 av 111 ord)

Handeln på kreditmarknaden

Till skillnad från aktier, handlas penningmarknadsinstrument (diskonteringsinstrument, obligationer och depositioner) normalt inte på börser. Priser noteras elektroniskt och via informationssystem sprids prisinformationen globalt. De två dominerande segmenten på den internationella kreditmarknaden är euromarknaden och den inhemska marknaden i USA.

Andrahandsmarknaden upprätthålls i huvudsak

(43 av 301 ord)

Medverkande

  • Gustaf Hagerud

Litteraturanvisning

R.J. Barro & X. Sala-i-Martin, Economic Growth ( 2:a upplagan 2004);
J.C. Hull, Option, Futures, and Other Derivatives ( 8:e upplagan 2011).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, kapitalmarknad. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kapitalmarknad