På aktiemarknaden handlas andelar i äganderätten till ett företag. Priser på marknaden anges som värdet på en viss andel,

(19 av 135 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Aktiebörser

Offentlig handel med aktier sker nästan uteslutande på speciella aktiebörser. På en aktiebörs sker handeln mellan specialiserade mellanhänder, vilka är medlemmar i den börs där de bedriver sin handel. I Sverige uppträder bl.a. banker som mellanhänder.

(35 av 247 ord)

Derivat

De vanligaste derivaten är köp- och säljoptioner, men även terminer på aktier är föremål för omfattande handel. En stor del av de optioner och terminer som handlas är standardiserade vad avser löptid och lösenkurs. Genom standardiseringen underlättas prissättning och handel, vilket

(41 av 287 ord)

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Aktiemarknaden. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kapitalmarknad/aktiemarknaden